6 maart 2020

Bevordering & salarisverhoging

Heb je bij een promotie naar een hogere schaal recht op financiële vooruitgang meteen vanaf de bevorderingsdatum? Antwoord: niet in alle gevallen. Sinds de invoering van de OVW-periodieken (2012) kan het gebeuren dat je na een bevordering pas meer gaat verdienen vanaf je eerstvolgende periodiekdatum.

Daar staat tegenover dat je salaris daarna langer automatisch blijft stijgen dan voorheen. Je officiële plaatsing in een hogere schaal leidt namelijk opnieuw tot het recht op uitloopperiodieken in de eerstvolgende (nog) hogere schaal.

Bevorderingsperiodiek
In principe krijgt een politiemedewerker bij een bevordering recht op een extra periodiek: het eerste salarisbedrag in zijn nieuwe schaal dat hoger is dan het bereikte salarisbedrag in zijn oude schaal. Het toepassen van deze regel gebeurt echter op basis van de officiële schaalbedragen in het salarisgebouw. OVW-periodieken behoren daar niet toe en dus kun je bij een bevordering ook niet rechtstreeks in zo’n trede worden ingeschaald.

Al doorgevoerde verhogingen
Voorbeeld: een collega heeft als periodiekdatum 1 april en wordt per 1 november bevorderd van schaal 5 naar 6 bij Intake & Service. Zijn salaris bestond op dat moment al uit het maximumbedrag in schaal 5 verhoogd met de twee OVW-uitloopperiodieken in schaal 6. Door deze al doorgevoerde verhogingen blijft de collega na zijn bevordering nog vier maanden hetzelfde verdienen als voorheen – het maximumsalaris in schaal 6. Pas vanaf 1 april krijgt hij daarbovenop een eerste OVW-uitloopperiodiek in schaal 7 uitbetaald.

Twee periodieken tegelijk
Volledigheidshalve: eigenlijk had het officiële salaris van deze collega na zijn bevordering moeten stijgen van het hoogste bedrag in schaal 5 naar het eerste hogere bedrag dat in schaal 6 te vinden was. Maar omdat de werkgever inmiddels ook al het daaropvolgende hogere bedrag in schaal 6 als OVW-periodiek was gaan uitbetalen, bestaat zijn bevorderingsperiodiek in feite uit een sprong van twee officiële salaristreden naar het maximum in schaal 6.

De officiële afspraken tussen de werkgever en de bonden op dit punt zijn te vinden in artikel 10 lid 1 van het Besluit bezoldiging politie (BBP).

Meer over:
Rechtspositie