2 april 2020

Vooruitgang in RVU-onderhandelingen

De onderhandelingen tussen de politiebonden en werkgever over een nieuwe vroegpensioenregeling en het vrijspelen van extra capaciteit vorderen gestaag. De afgelopen weken is - uiteraard op veilige afstand - verder onderhandeld en inmiddels is duidelijk dat de werkgever bereid is om op veel punten af te stappen van zijn oorspronkelijke inzet. Maar we zijn er nog niet.

Eind februari ontvingen de politiebonden – na lang aandringen – een concreet voorstel van de werkgever over de vroegpensioenregeling. Dit kwam erop neer dat slechts een kleine groep politiemedewerkers via deze regeling eerder zou kunnen stoppen met werken.

Er werd massaal boos en teleurgesteld op dit voorstel gereageerd, waarna de bonden samen met hun achterban begonnen met het voorbereiden van acties. Het landelijke actiecentrum werd opgestart en op 11 maart kwamen de regionale actieteams bij elkaar om de concrete acties te bespreken. Kort daarna barstte de coronacrisis los waarna besloten werd de uitvoering van de acties voorlopig in de ijskast te zetten.

Dat betekende niet dat de onderhandelingen ook stil kwamen te liggen. De bonden en de werkgever hebben de afgelopen weken meerdere gesprekken gevoerd. Gaandeweg veranderde de opstelling van de werkgever en werd duidelijk dat ook hij snel tot een goede regeling wil komen. Er ligt echter nog geen voorstel waar de bonden het mee eens zijn en dus gaan de onderhandelingen door. Komen de bonden en de werkgever er toch niet uit, dan treden de actieplannen weer in werking en zullen we onze leden oproepen tot acties, zodra dit weer mogelijk is.

Wanneer er wel een resultaat wordt bereikt, zullen we de achterban hierover moeten raadplegen en informeren op een manier die de afgekondigde maatregelen om de coronacrisis te bezweren respecteert.

Wij blijven ons maximaal inzetten om tot een goede regeling te komen. Liefst door te praten, maar als het niet anders kan door actie te voeren!