21 november 2017

Volop overleg vangnet ANW-gedupeerden

De overheidsbonden zijn hard aan het werk om vervangende voorzieningen geregeld te krijgen voor het wegvallen van de ANW-compensatie uit de pensioenregeling voor ambtenaren vanaf 1 januari.

Om te beginnen willen de bonden van pensioenfonds ABP de garantie dat de huidige voorzieningen blijven bestaan voor bijvoorbeeld collega’s die al ziek zijn en zich daardoor niet meer kunnen herverzekeren. Ze hebben daarvoor een beroep gedaan op de hardheidsclausule in de pensioenregeling.

Collectieve regeling via ABP
Voor de langere termijn zijn de overheidsbonden erg gebrand op het afspreken van een nieuwe collectieve compensatieregeling via ABP in de vorm van een ‘pensioenproduct’. Tegelijkertijd wordt bekeken of het mogelijk is met de overheidswerkgevers een collectieve verzekering voor ANW-hiaten in het leven te roepen, waarover elke sector dan zelf nadere afspraken kan maken tijdens CAO-onderhandelingen. Ook binnen de politiesector zijn de verkenningen op dat punt in volle gang.

Oost-Brabant
Inmiddels heeft zich op ANW-gebied een onvoorziene ontwikkeling voorgedaan in de eenheid Oost-Brabant. Daar hebben talloze collega’s in het verleden een extra verzekering afgesloten om hun nabestaanden financieel goed verzorgd achter te laten en een eventueel ANW-gat te voorkomen. Dat gebeurde via een mantelovereenkomst tussen het voormalige regiokorps Brabant Zuid-Oost bij verzekeringsmaatschappij Zwitserleven.

Abrupte stopzetting
Tot hun schrik hebben deze collega’s begin november een brief ontvangen waarin de werkgever meldt dat ook hun aanvullende verzekering vanaf 1 januari 2018 wordt stopgezet. De NPB legt zich daar niet zomaar bij neer. NPB-kaderlid Ger van Meurs (rechtshulpcoördinator afdeling Oost-Brabant) heeft de eenheidsleiding van Brabant-Oost aangesproken op de gang van zaken en haar dringend verzocht snel met een passende oplossing te komen.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, melden we dat uiteraard!

KLIK HIER voor de volledige tekst van dit artikel

Meer over:
Pensioen