19 september 2022

Vitaliteitsbudget: wat zijn jouw favoriete opties?

Vanaf 2023 krijgen politiemedewerkers jaarlijks een budget om te besteden aan zaken die goed zijn voor hun fitheid en vitaliteit. Dat hebben de werkgever en de bonden afgesproken in de politie-cao 2021. Het is de bedoeling dat je eerst zelf een aankoop doet en daarna de bon bij de werkgever indient. Welke (soorten) producten, diensten en activiteiten moeten daarbij volgens jou zeker vergoed worden? Laat het ons weten!

In de politie-cao 2021 is afgesproken dat alle politiemedewerkers met ingang van 2023 een jaarlijks vitaliteitsbudget krijgen toegekend van 100 euro netto per jaar. Dat bedrag blijft niet onveranderd; er is meteen afgesproken dat het meegroeit met de loonontwikkeling (indexatie).

Tijdelijke verdubbeling
Aanvullend hierop is in de politie-cao 2022-2024 afgesproken dat alle medewerkers in ondersteunende functies tot en met schaal 9 in 2023 en 2024 een vitaliteitsbudget krijgen toegekend van 200 euro netto per jaar. Een verdubbeling die bedoeld is als blijk van waardering voor de toewijding van deze collega’s in een periode van onderbezetting – en die parallel loopt met de tijdelijke tegemoetkoming voor medewerkers in uitvoerende functies in de genoemde jaren.   

Bestedingsmogelijkheden
Welke aankopen op het gebied van fitheid en vitaliteit moeten in aanmerking komen voor vergoeding via het vitaliteitsbudget? Uiteraard willen we deze voorziening zo aantrekkelijk mogelijk maken door haar goed te laten aansluiten bij de wensen op de werkvloer.

Digitale peiling
Vandaar deze digitale peiling: waaraan zou jij je vitaliteitsbudget graag willen besteden? Welke opties mogen wat jou betreft niet ontbreken in de bestedingsmogelijkheden? Laat het ons weten door hier te klikken. (Graag onder vermelding van je naam en postcode.)

Deze peiling staat open tot maandag 3 oktober. Daarna presenteren we de binnengekomen reacties tijdens het eerstvolgende overleg met de werkgever over dit onderwerp.  

Meer over:
Rechtspositie