1 maart 2023

Vitaliteitsbudget nu beschikbaar!

In de politie-cao 2021 hebben de werkgever en de bonden afgesproken dat politiemedewerkers vanaf 2023 jaarlijks een bedrag krijgen om te besteden aan producten of diensten die goed zijn voor hun fitheid en vitaliteit. Dat budget is nu beschikbaar, ook – en dat is een aanvulling op de oorspronkelijke afspraak – voor alle aspiranten.

Het vitaliteitsbudget is standaard € 100 netto per jaar. Dit jaar en volgend jaar krijgen collega’s met een ondersteunende functie tot en met schaal 9 een budget van € 200 netto. Dat is een tijdelijke verhoging, afgesproken in de politie-cao 2022-2024. Je kunt het zien als een blijk van waardering voor de toewijding van deze ondersteunende collega’s in een periode van onderbezetting, analoog aan de tijdelijke tegemoetkoming voor medewerkers in uitvoerende functies in dezelfde jaren.

Inflatiecorrectie
De standaard-tegemoetkoming (van € 100 per jaar) blijft niet onveranderd. De bonden en de werkgever hebben afgesproken dat het bedrag vanaf 2024 meegroeit met de cao-lonen in de politiesector (indexatie).

Eén keer per jaar declareren
Je kunt je vitaliteitsbudget één keer per jaar aanspreken. Dat doe je door in YouForce de factuur of facturen die betrekkingen hebben op de gekochte producten en/of diensten in te voeren. Uitgekeerd wordt het bedrag tot het maximum van het budget waar je recht op hebt. Dat gebeurt bij de eerstvolgende salarisuitbetaling. 

Opsparen niet mogelijk
Let op: je kunt het vitaliteitsbudget (of een restant daarvan) niet meenemen naar een volgend jaar. Wanneer je dus minder dan € 100 te declareren hebt, kun je beter even wachten totdat je nog een aankoop hebt gedaan die ook onder deze regeling valt.

Het vitaliteitsbudget kan alleen individueel besteed worden. Je kunt het dus niet met je team samen gebruiken om bijvoorbeeld als team iets aan te schaffen.

Hoe werkt het?

 • Voor het declareren is een Youforce-tegel beschikbaar.
 • Je kunt één keer per jaar een declaratie indienen. Die kan bestaan uit meerdere facturen. 
 • De facturen dienen uit het jaar te zijn waarin je de declaratie indient.
 • Uitgekeerd wordt maximaal het bedrag waarop je aanspraak hebt.
 • Je leidinggevende hoeft geen akkoord te geven. Je bent zelf verantwoordelijk voor het indienen en de beoordeling of jij vindt dat het je fitheid en vitaliteit bevordert. 
 • Steekproefsgewijs vindt controle plaats.

Via het korps gratis verkrijgbaar
Het korps biedt zelf een aantal structurele activiteiten om medewerkers fit en vitaal te houden. Denk  aan de cursus stoppen met roken, de mogelijkheid een mental check up aan te vragen, activiteiten in het kader van Fit@NP. Check dus eerst even of het korps voor jou relevante voorzieningen aanbiedt voordat je extern diensten aanschaft.

Ook stelt de werkgever aan groepen medewerkers materialen beschikbaar via de persoonlijke standaarduitrusting (PSU), zoals sportschoenen. Check ook eerst even welke spullen op die manier verkrijgbaar zijn in de webwinkel.

Niet te declareren kosten
Ooit hebben de bonden en de werkgever de regeling RAP afgesproken: Ruilmogelijkheden Arbeidsvoorwaarden Politie. Op basis van deze regeling kun je belastingvriendelijk (goedkoper) bepaalde diensten, producten of activiteiten aanschaffen. Maak je voor bijvoorbeeld fitness gebruik van de RAP-regeling, dan kun je de (overblijvende) kosten daarvan niet (ook) verhalen via je vitaliteitsbudget.

Te declareren kosten 
Hieronder voorbeelden van activiteiten, diensten en producten waarvan de kosten gedeclareerd kunnen worden. 

 • Sportkleding (zoals schoenen, trainingspak);
 • Sportbenodigdheden zoals een padelracket, kettlebells, hometrainer, outdoorspullen en gewichten;
 • Sporthorloge;
 • Contributie sportvereniging, fitnessabonnement naar eigen keuze;
 • Workshops en trainingen over vitaliteit en voeding;
 • Voedingssupplementen en gezonde voeding;
 • Sportvoeding zoals eiwitten, repen, vitamines;
 • Abonnementen/rittenkaarten om te zwemmen, schaatsen, klimmen;
 • Inschrijfgeld voor marathons en mudraces;
 • Sportvissen;
 • Yoga, pilates, mindfulness;
 • Aanschaf van literatuur over fitheid, vitaliteit en gezondheid;
 • Preventieve medische checkup/health check;
 • Coaching, ook bij burn-out, problemen bij de afstemming mantelzorg/werken of overgang/werken en financiële problemen, op voorwaarde dat de coach is aangesloten bij een relevante beroepsvereniging. 
Meer over:
VGW
cao2021