13 december 2023

Vier besturen unaniem over cao-akkoord

De vier bestuursorganen hebben unaniem ingestemd met het principe-akkoord voor de cao 2024-2025. Daardoor kan volgende week de nieuwe cao worden ondertekend. Op de weg van onderhandelaarsakkoord naar feitelijke ondertekening is het oordeel van de leden namelijk heel belangrijk. Sterker nog, ze hebben de beslissende stem. De voorzitters van de politiebonden zetten geen handtekening zonder instemming vanuit hun ledenbestuur.

Voor de besluitvorming in de vier besturen waren de ledenraadplegingen van de afgelopen weken op hun beurt bepalend. Hier konden de bestuursleden immers van hun achterban horen wat zij van het onderhandelaarsakkoord vonden. Dat geluid diende dan echter wel te komen nadat de betreffende leden goed waren geïnformeerd over het hoe en wat van het akkoord. Daarom werden tijdens de fysieke en digitale ledenraadplegingen de deelnemende leden uitgebreid geïnformeerd. En ze kregen volop de gelegenheid om vragen te stellen.

Groen licht
Uiteindelijk bleek de meerderheid van de leden tijdens de ledenraadplegingen achter de gemaakte afspraken te staan. Dat sterkte de ledenbesturen om volledig in te stemmen met het voorbereide akkoord. Dat gebeurde tijdens speciale bijeenkomsten van de besturen binnen de vier afzonderlijke politiebonden. De bondsraad van de NPB, het bondsbestuur van de ACP en de hoofdbesturen van de Equipe en de ANPV gaven volledig groen licht aan de voorzitters om hun handtekening te zetten.

Nieuwe politie-cao
Met de handtekeningen van de vier voorzitters en die van demissionair minister Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid is de nieuwe politie-cao een feit. De ondertekening vindt dinsdag 19 december plaats in Den Haag. Uiteraard zullen we hiervan verslag doen op deze website en in onze nieuwsbrief.

De politie-cao gaat officieel in vanaf 1 juli 2024 en loopt tot en met 30 november 2025. Voor de periode ervoor - van 1 januari tot 1 juli - zijn nog aparte maatregelen afgesproken. Meer over de afspraken in het onderhandelaarsakkoord vind je in dit artikel.

Meer over:
cao 2024-2025