11 augustus 2022

Kom ons kaderteam versterken!

De Landelijke Eenheid staat aan de vooravond van een forse reorganisatie, die voor veel collega’s ingrijpende gevolgen zal hebben. De NPB wil tijdens dat proces overtuigend en daadkrachtig kunnen optreden als belangenbehartiger voor iedere LE-collega die vakbondshulp nodig heeft. Kom ons daarbij helpen door het kaderteam van de NPB-afdeling LE te versterken!

Meer weten? Neem contact op met NPB-eenheidsbestuurder
Annelotte Tigchelaar: 
06 – 51 41 29 60 of atigchelaar@politiebond.nl

De Nederlandse Politiebond (NPB) staat bekend om zijn eersteklas vakbondswerk. De kwaliteit daarvan is grotendeels het gevolg van een uitgekiende mix van professionele belangenbehartigers (onderhandelaars, bestuurders en juridische medewerkers) en een uitgebreid netwerk van collega’s op de werkvloer, die 'ter plaatse' maatwerk kunnen leveren bij het oplossen van problemen.

Deze kaderleden worden door de werkgever officieel als zodanig erkend en door de bond zorgvuldig ondersteund. Om dat laatste handen en voeten te geven wordt elke NPB-afdeling begeleid door een eigen eenheidsbestuurder.

Vakbondswerk in soorten en maten
De afdeling Landelijke Eenheid van de NPB wil zijn kaderteam op korte termijn aanzienlijk versterken, vooral nu er zulke turbulente tijden op komst zijn. Dat kan op allerlei manieren en in allerlei gradaties. Je kunt je bijvoorbeeld kandidaat stellen voor de functie van voorzitter, secretaris, penningmeester of activiteitencoördinator binnen het afdelingsbestuur.

Je kunt er ook voor kiezen ons te komen helpen bij het verlenen van rechtshulp (krijg je van de NPB een opleiding in vier losse dagen) of het communiceren met de achterban. En tot slot kun je je ook aanmelden als kaderlid ‘op afroep’, bijvoorbeeld voor specifieke projecten of acties.  In alle gevallen gaat het om zinvol en dankbaar vakbondswerk, goed voor je netwerk en levenservaring!

Voel jij er wel wat voor om in NPB-verband een tijdje een (vrijwillige) bijdrage te leveren aan het wegwerken van problemen van collega’s? Neem dan vooral contact op met Annelot Tigchelaar, de NPB-eenheidsbestuurder van de NPB: 06 – 51 41 29 60 of atigchelaar@politiebond.nl.