8 december 2022

Verlofuren 2022 in de verkoop

Politiemedewerkers kunnen ervoor kiezen om in 2022 niet opgenomen bovenwettelijke verlofuren geheel of gedeeltelijk te laten uitbetalen. De werkgever en de bonden zijn het erover eens geworden dat het verstandig is om deze afwijking van de rechtspositie voor het derde jaar op rij mogelijk te maken. LET OP: het aanvragen van een uitbetaling moet gebeuren voor woensdag 1 februari 2023.

Over welke verlofuren gaat het? In Nederland heeft een werknemer wettelijk recht op minstens vier (werk)weken verlof per jaar. De werkgever en de bonden kunnen dat verlofrecht verruimen door in cao’s de toekenning van extra (bovenwettelijke) verlofuren af te spreken. Voorbeeld: bij een dienstverband van 36 uur krijg je jaarlijks naast je 144 wettelijke verlofuren 28,8 bovenwettelijke verlofuren toegekend. Ook de extra uren leeftijdsverlof vallen in die laatste categorie.

Verdedigbare uitzondering
In principe zijn de werkgever en de bonden tegen het uitbetalen van deze uren. Regelmatig met verlof gaan is immers van groot belang voor het op peil houden van de geestelijke en lichamelijke gezondheid (‘vitaliteit’) van politiemensen. Aan de andere kant draagt het uitbetalen van verlofuren bij aan minder onderbezetting en dus minder werkdruk in de basisteams.

Derde keer op rij
Vandaar dat de sociale partners toch besloten hebben voor 2022 opnieuw uitbetaling op vrijwillige basis mogelijk te maken. Het is de derde keer op rij dat deze afwijking van de rechtspositie is afgesproken. Ook in 2020 en 2021 gaf het gezamenlijk belang van een lagere werkdruk door extra capaciteit te organiseren de doorslag. 

Wil je je bovenwettelijke verlofuren niet laten uitbetalen?
Dan hoef je niets te doen. De verlofuren die je over hebt van 2022 gaan automatisch mee naar 2023.

Wil je je bovenwettelijke verlofuren wel laten uitbetalen?
In Youforce vind je een rekentool waarmee je kunt achterhalen hoeveel bovenwettelijk verlof van 2022 je kunt laten uitbetalen (Self Service, klik op Verlof en op de tegel Bovenwettelijk verlof uitbetalen). Houd wel rekening met de uren die je in 2022 nog in tijd wilt opnemen maar waarvoor je nog geen verzoek hebt ingediend. Met de rekentool kun je ook berekenen welk nettobedrag je ongeveer krijgt uitbetaald. 

Vervolgens kun je via het keuzeformulier een aanvraag indienen voor een geheel of gedeeltelijke uitbetaling. Deze aanvraag moet voor woensdag 1 februari 2023 binnen zijn. Het bedrag wordt tegelijk overgemaakt met het salaris van april 2023. Op je salarisstrook van die maand vind je dan ook de berekening van het uitbetaalde bedrag aan bovenwettelijk verlof 2022.

Fiscale gevolgen
Door de uitbetaling van je verlofuren stijgt je inkomen voor het jaar 2023. Het is belangrijk om voor jezelf na te gaan of dat in jouw situatie kan leiden tot een naheffing van de Belastingdienst. De uitbetaling wordt verrekend met het voor jou geldende bijzondere loonheffingstarief 2023. Je moet er rekening mee houden dat je daardoor ongeveer de helft van het bruto uurloon netto ontvangt. (Mocht dat betekenen dat je naar verhouding van je totale inkomen te veel belasting betaalt, dan wordt dat in tweede instantie gecorrigeerd bij het vaststellen van je (nog) verschuldigde inkomstenbelasting over 2023.)

Meer informatie
Heb je vragen over het verkopen van je bovenwettelijke verlofuren? Neem dan contact op met de Servicedesk HR via 088 – 161 12 13 of het contactformulier.

Meer over:
Rechtspositie