1 december 2020

Verlofuren 2020 in de verkoop

Als ze dat willen, kunnen politiemedewerkers hun in 2020 niet opgenomen bovenwettelijke verlofuren in april 2021 geheel of gedeeltelijk laten uitbetalen. Over deze eenmalige coronamaatregel zijn de werkgever, de Ondernemingsraad en de bonden het eens geworden. LET OP: een uitbetaling aanvragen kan tot en met zondag 10 januari 2021.

Het belangrijkste doel is het voorkomen van verlofstuwmeren rond de jaarwisseling. De OR en de werkgever willen dat graag, omdat nog onduidelijk is hoe de coronacrisis zich verder zal ontwikkelen en welke (extra) politie-inzet de komende maanden gevraagd zal worden om de openbare orde en veiligheid te handhaven.

Bovenwettelijke verlofuren
Over welke verlofuren gaat het? In Nederland is wettelijk vastgelegd dat elke werknemer recht heeft op minstens vier weken verlof per jaar. Op basis van cao-afspraken tussen de werkgever en de bonden kan dat verlofrecht worden uitgebreid. Dat is bij de politie al meerdere keren gebeurd, met als gevolg dat medewerkers jaarlijks meer verlofuren op hun saldokaart bijgeschreven krijgen dan die vier weken. Dit zijn de zogenaamde bovenwettelijke verlofuren. Voorbeeld: bij een dienstverband van 36 uur krijg je jaarlijks naast je 144 wettelijke verlofuren 28,8 bovenwettelijke verlofuren toegekend.

Corona-uitzondering
In principe zijn de werkgever en de bonden tegen het uitbetalen van deze uren, aangezien het regelmatig opnemen van verlof van groot belang is voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid (‘vitaliteit’) van politiemensen. Op initiatief van de Ondernemingsraad is echter besloten voor dit bijzondere coronajaar een eenmalige en geheel vrijwillige uitzondering op deze regel mogelijk te maken, vooral met het oog op het voorkomen van problemen in de bedrijfsvoering (het belangrijkste adviesterrein van de OR).

Wat, hoe en wanneer?

  • Wil je je bovenwettelijke verlofuren niet laten uitbetalen? Dan hoef je niets te doen. De verlofuren die je over hebt van 2020 gaan automatisch mee naar 2021.
  • Wil je je bovenwettelijke verlofuren wel laten uitbetalen? In Youforce vind je een rekentool waarmee je kunt achterhalen hoeveel bovenwettelijk verlof van 2020 je kunt laten uitbetalen. Houd wel rekening met uren die je dit jaar nog wel als verlof wilt opnemen maar waarvoor je nog geen verzoek hebt ingediend. Met de rekentool kun je ook berekenen hoe hoog het nettobedrag dat je uitbetaald krijgt ongeveer is.
  • Vervolgens kun je via het keuzeformulier een aanvraag indienen voor een geheel of gedeeltelijke uitbetaling. Die aanvraag moet uiterlijk zondag 10 januari 2021 zijn ingediend. De gewenste uitbetaling vindt plaats tegelijk met het overmaken van het salaris van april 2021.

Meer informatie
Heb je vragen over het verkopen van je bovenwettelijke verlofuren? Neem dan contact op met de Servicedesk HR via 088 – 161 12 13 of het contactformulier.

Meer over:
Corona Logboek