8 december 2023

Verlenging RVU op het spel

De onderhandelingen over de Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) ‘in de polder’ zijn vastgelopen. Dat slaat meteen de basis onder de verlenging van de RVU-regeling voor de politie vandaan. Daarom is het belangrijk dat ook alle politiemedewerkers in actie komen. En dat ze laten horen dat het ook voor hen belangrijk is dat de partijen toch tot een akkoord komen.

De gesprekken over de RVU in de polder en die van de politie hangen nauw met elkaar samen. Dat heeft alles te maken met de bijbehorende fiscale afspraken. De belastingdienst moet de uitbetalingen vanuit de RVU-regeling namelijk niet op de gebruikelijke manier belasten. Die speciale afspraken met de belastingdienst vormen dus het fundament onder de RVU-onderhandelingen binnen de politie.

Essentiële basis
‘Pas als deze fiscale basis er ligt, kunnen wij als politiebonden gaan onderhandelen met onze minister over een nieuwe regeling’, stelt Nine Kooiman namens de vier politiebonden. ‘Maar die speciale afspraken komen er dus pas als VNO-NCW en de betrokken federaties van vakbonden - FNV/CNV/VCP -  er samen uitkomen. Dat is op dit moment niet het geval. Sterker nog, de federaties van vakbonden hebben besloten dat de situatie zodanig is dat praten niet meer helpt en het tijd is voor actie.’

Eigen belang
Dat de politiebonden hierin meegaan, is absoluut een kwestie van solidariteit. Maar het heeft ook alles te maken met eigen belangen. Nine Kooiman: ‘Simpel gezegd is het zo dat we helemaal afhankelijk zijn van het resultaat in deze onderhandelingen. Als dat er is, wil onze werkgever  met ons gaan praten over een verlenging van de RVU-regeling binnen de politie. Daarom moeten ook wij de komende tijd duidelijk van ons laten horen. Voordat de regeling echt verloren gaat.’

Verlenging RVU
De huidige RVU-regeling stamt uit de cao van 2018 en geldt voor collega’s die tot 31 december 2025 65 jaar worden. Waarbij ze ook moeten voldoen aan een aantal voorwaarden op het gebied van dienstjaren en aard van het werk. Politiemensen die aan deze eisen voldoen maar na de genoemde datum 65 worden, dreigen naast een regeling voor vervroegde uittreding te grijpen. Dat vinden de politiebonden onacceptabel. Ze willen graag met de eigen werkgever in gesprek over een verlenging en liefst een verbetering van de bestaande regeling. Alleen moeten er daarvoor nu dus wel de fiscale faciliteiten komen.

Voor de toekomst
Ook voor de verdere lichtingen van politiemensen is de verlenging van belang. Nine Kooiman: ‘Als deze eerste verlenging er niet komt, zijn we het zeer waarschijnlijk voor altijd kwijt. Dan kunnen ook de jongere politiemensen er nooit meer gebruik van maken. Daarom is het belangrijk dat ook zij van zich laten horen en helpen druk te zetten op de federaties van werkgevers. Voor alle collega’s én voor jezelf.’

Het Landelijk Actiecentrum (LAC) van de vier politiebonden staat in stelling om nu de acties rond de RVU voor te bereiden en te coördineren. Projectleider Maarten Brink en actieleider Alwin de Kok blijven hiervoor op hun post. Het LAC is trouwens bereikbaar via info@politieacties.nl. Meer informatie over de politie-cao en aanverwante onderwerpen vind je op www.caoinzicht.nl.

Meer over:
RVU