30 juni 2023

Verlanglijstjes voor effectief thuiswerken

Zo’n 2.200 politiemensen hebben tussen 23 mei en 5 juni meegedaan aan een digitale enquête van de politiebonden over hun ervaringen en wensen op het gebied van thuiswerken. Bruikbare input bij de gesprekken die de bonden met de werkgever voeren over een landelijk pakket aan voorzieningen ter ondersteuning van thuiswerken. De komst van zo’n regeling is een van de afspraken in de politie-cao 2022-2024.

De vragenlijst van de bonden is door welgeteld 2.186 (bij de bonden bekende) collega’s ingevuld. De helft van hen werkt in het functiedomein uitvoering, 40 procent in het functiedomein ondersteuning en 7 procent is leidinggevende. Bijna alle respondenten (96 procent) hebben ervaring met thuiswerken.

Patronen
Van de ondervraagde collega’s werkt 73 procent momenteel regelmatig thuis. Sinds de uitbraak van het coronavirus in Europa begin 2020 is dat voor velen ‘normaal’ geworden en gebleven. Dat thuiswerken gebeurt gemiddeld een à twee dagen per week. Maar er zijn ook veel respondenten die melden nooit vooraf te weten wanneer ze daar gelegenheid toe hebben. Dat is geheel afhankelijk van hun roosters en de variatie in het werkaanbod. 

Afspraken
In een derde van de gevallen (33 procent) zijn over het thuiswerken formele afspraken gemaakt, vaak met de teamchef. In de meeste gevallen (85 procent) is men tevreden over de uitvoering van die afspraken. Tien procent vindt dat de naleving daarvan in de praktijk te wensen overlaat.

Flexibiliteit
Van de ondervraagde collega’s wil tachtig procent graag thuis blijven werken of dat kunnen gaan doen. Zeventien procent laat weten daar geen enkele behoefte aan te hebben. Van de collega’s die het fijn vinden om te kunnen thuiswerken wil zestig procent graag duidelijke landelijke afspraken over de mogelijke flexibiliteit in de gemaakte afspraken. Twintig procent heeft bij voorkeur een vaste  thuiswerkdag.

Voorzieningen
Welke spullen en apparaten zijn minimaal nodig om thuis goed te kunnen werken? Vaak genoemd naast een bureau, stoel, beeldscherm, toetsenbord en muis zijn een goed werkende laptop, een headset en een voetenbankje. Ook een deskundig advies over het ergonomisch verantwoord inrichten van een thuiswerkplek wordt op prijs gesteld. Praktisch zou het heel handig zijn als door ICT-verbeteringen bijvoorbeeld het (veilig) zetten van digitale handtekeningen vanuit huis mogelijk gemaakt zou worden.

Terug naar kantoor?
In de ervaringen die de collega’s uit eigen beweging meldden, komt vaak naar voren dat thuiswerken niet overal binnen het korps als een blijvende vanzelfsprekend wordt gezien. Na de coronajaren hebben afdelingen en/of leidinggevenden her en der ook weer terugtrekkende bewegingen gemaakt. Collega’s verklaren dat uit een soort wantrouwen jegens het personeel en ervaren het als rechtsongelijkheid. Begrijpelijk, want afgaande op de lijst met werkzaamheden die vanuit huis worden verricht, is  thuiswerken bij de meeste politiefuncties wel in enigerlei mate mogelijk.

Bijkomend praktisch probleem: lang niet op alle kantoren en bureaus zijn anno 2023 nog voldoende werkplekken beschikbaar. Ook parkeren bij het werk is niet zelden een uitdaging. Het faciliteren van de mogelijkheid om vaker thuis te werken kan een oplossing zijn voor deze problemen.

De uitkomsten van de thuiswerk-enquête zijn door de bonden doorgespeeld naar de werkgever als bruikbare informatie om te komen tot een relevante landelijke politieregeling op dat gebied. De gesprekken daarover zijn in volle gang. Naar verwachting zal in de loop van de zomer meer bekend gemaakt kunnen worden over het resultaat.

Meer over:
cao2022