19 november 2021

Verkorte doorstroomopleiding surveillanten van start

Vandaag is in Amsterdam het startschot gegeven voor een proefproject waarin Amsterdamse surveillanten via een verkort doorstroomtraject worden opgeleid voor de functie van agent. De aftrap vond plaats op hun nieuwe werkplek in Amsterdam. In verband met corona ging het om een sobere start, van een voor de betreffende collega’s langverwacht en zorgvuldig voorbereid traject.

De alternatieve doorstroomopleiding van assistent naar medewerker GGP is georganiseerd door de politievakbonden, het korps Amsterdam, ondersteunende diensten van de Nationale Politie, het Ministerie en de Politieacademie. Vandaag is het 19 november en na de teambuilding van de studenten gisteren wordt de pilot vandaag officieel afgetrapt met een kick-off.

Kick-off pilotklas
In de aula zitten de 24 studenten die van start gaan als pilotklas. Zij zijn onderdeel van de poule van 300 surveillanten werkzaam in Amsterdam. Een van hen is Chantal (31). Samen met de rest van haar collega’s luistert ze naar de openingswoorden van vertegenwoordigers van de vier organisaties die een rol hebben in de totstandkoming van de pilot. Alle vier zijn ze het met elkaar eens: ‘Surveillanten verdienen perspectief in hun loopbaan en doorstroom van deze studenten draagt bij aan meer capaciteit in de operationele teams. Nu moeten de studenten hard aan het werk om de pilot tot een succes te maken en daarmee perspectief te creëren voor de rest van hun collega’s.’

Het verhaal van Chantal
Chantal is zoals gezegd een van de 300 surveillanten uit Amsterdam. Net als de rest van de deelnemers kwam de kans om door te stromen haar niet aanwaaien. Ze werkt al sinds 2012 voor de politie. Van achter de kassa van de Albert Heijn solliciteerde ze bij de politie. Ze ging van start met de niveau twee-opleiding. Ze kreeg de belofte binnen een half jaar door te mogen stromen. Veel van de collega’s waar ze haar oorspronkelijke opleiding mee deed, zitten ook negen jaar later weer bij haar in de klas.

Uiteraard is het wennen om na negen jaar werken weer in de schoolbanken plaats te nemen. Ze weet waar ze het voor doet. Deze opleiding zorgt voor perspectief. Chantal heeft geen vastomlijnd idee over waar het heen moet met haar loopbaan, maar het gevoel nu dichter bij haar droom te komen om binnen de ME te werken, vindt ze mooi. ‘Maar eerst mijn opleiding goed afronden en lekker aan de slag op een wijkteam’, haast ze om erachteraan te zeggen.

Hard werken, mooi resultaat
Chantal is een van de 72 surveillanten met een ruime ervaring in het operationele politiewerk die de komende periode aan de slag gaan binnen de pilot. Om deze start mogelijk te maken is er hard gewerkt. Nu de Politieacademie extreem wordt belast door een grote vervangings- en uitbreidingsvraag, hebben de bonden (als vertegenwoordigers van de collega’s) besloten opnieuw een bijdrage te leveren aan het vakonderwijs. Hetzelfde geldt voor het korps Amsterdam, de Nationale Politie én het ministerie. Alle vier de partijen hebben er de schouders onder gezet en de start van de pilot is pas het begin.

Loopbaankansen
Het doorstroomtraject is gebaseerd op het nieuwe politieonderwijs (PO21). Wel hebben onderwijskundigen uit het netwerk van de politiebonden bepaalde onderdelen concreter/praktischer gemaakt. Studenten leren zo veel mogelijk in de praktijk. Dit aangepaste onderwijsprogramma wordt wekelijks geëvalueerd, om het goed werkbaar te houden voor zowel de studenten als docenten en vak instructeurs binnen de pilot. Daar waar Chantal en haar collega’s weer perspectief wordt geboden, moeten de surveillanten in andere eenheden nog enige tijd wachten. Alle betrokken partijen zijn zich ervan bewust dat het in ieders belang is om ervoor te zorgen dat het doorstroomtraject zo snel als mogelijk vorm krijgt. Het geeft surveillanten de mogelijkheid hun talenten te ontwikkelen en vergroot tegelijkertijd de inzetbare capaciteit in de operatie.

De ervaringen tijdens de pilot staan aan de basis voor het beantwoorden van de vraag: ‘Hoe gaan we nu verder?’ Alle betrokken partijen werken er hard aan surveillanten in Nederland op zo kort mogelijke termijn perspectief te bieden.