6 november 2017

OR-verkiezingen Bedrijfsvoering gestart

Van 6 tot 20 november kiezen de collega's van het Politiedienstencentrum en de Staf Korpsleiding een nieuwe OR Bedrijfsvoering. Stemmen op een NPB-collega is daarbij een keuze voor een sterke medezeggenschap. De NPB investeert namelijk graag in zijn personeelsvertegenwoordigers door scholing, ondersteuning én onderlinge samenwerking. Doel: optimaal opkomen voor jouw belangen!

Een goed functionerende politie kan niet zonder een goede bedrijfsvoering. Met geschoolde professionals die zich op waarde geschat weten. Die met de juiste middelen in samenwerking tot mooie dingen komen. Dit vereist een goede balans tussen bedrijfs- en medewerkersbelangen. De OR Bedrijfsvoering kan hier invloed op uitoefenen en deze balans bewaken.

Niet door vanaf de zijlijn alleen maar kritiek te leveren, maar door juist aan de voorkant in te stappen. Samen met de bestuurder én onze collega’s meedoen, meedenken en mee-adviseren. Dat vraagt lef, doorzettingsvermogen en veel geduld, maar ook visie, inzicht en kennis. Op een eilandje zou dat natuurlijk nooit lukken. Daarom is de input van jullie – de vakmensen – onmisbaar. Wat ons betreft kan er dan ook geen adviesaanvraag behandeld worden zonder die informatie.

De NPB heeft met zorg een diverse lijst neergezet. Met een mooie mix van ervaren en nieuwe medezeggenschappers, die elkaar goed aanvullen vanuit verschillende achtergronden, vakgebieden en persoonlijkheden.

Een lijst waar we trots op zijn. Met mensen die weten dat ze ook op hun bond kunnen rekenen voor steun, scholing en samenwerking. Ons doel: Bedrijfsvoering (nog) beter maken!

En om maar vast wat van onze aandachtspunten te noemen:

 • Professionele ruimte
 • Het Nieuwe Werken
 • Medewerkerparticipatie
 • Formatiewijzigingen
 • Verbinding
 • Groeimogelijkheden
 • Mobiliteit
 • Diversiteit
 • Leiderschap
 • Externe Inhuur
 • Sociale Veiligheid
 • Innovatie
 • Visie,
 • Haalbare doelen én
 • Keuzes durven maken!

Met jouw stem kunnen we het verschil gaan maken, dus laat hem niet verloren gaan en STEM NPB!