16 april 2024

Verkenning samenwerking politiebonden beëindigd

Eind 2022 is Caroline Bonekamp gestart als verkenner samenwerking politiebonden. Na een intensief traject bleken drie opties open te staan. Op dat moment is door de gezamenlijke bonden gekozen om het traject voor het vormen van een overkoepelende stichting uit te diepen.

Ontwikkelingen in de tijd zijn altijd van invloed op een proces als dit en ook hier was er sprake van onvoorziene ontwikkelingen zoals vervolgeffecten van corona, wisselingen van bestuurders en veranderende financiële omstandigheden. Gaandeweg dit verkenningstraject is geconcludeerd dat het stichtingsmodel niet het samenwerkingsmodel zou opleveren waar alle bonden zich in konden vinden.

Onlangs is een afsluitende bijeenkomst gehouden met alle bezoldigde bestuurders van de vier bonden en de projectleider. Toen is geconstateerd dat het stichtingsmodel weliswaar niet gebracht heeft wat gehoopt, maar dat er op dit moment meer dan ooit samengewerkt wordt tussen bestuurders, beleidsmedewerkers, eenheidsbestuurders, belangenbehartiging, werving en communicatie van de bonden. Daarnaast hebben de leden van de ANPV zich positief uitgesproken voor de uitwerking van een fusie met de NPB.

Dat zal op termijn een mooie basis kunnen gaan vormen voor verdere vervolgstappen in de formele samenwerking. De bestuurders pakken de verantwoordelijkheid verder op voor deze ingeslagen weg.

Daarmee is de opdracht voor de verkenning samenwerking afgerond. De bestuurders van de bonden danken Caroline hartelijk voor de inspanningen, de betrokkenheid en het doorzettingsvermogen die hebben geleid tot dit resultaat. Een resultaat waar wij verder op kunnen bouwen!

Caroline gaat een nieuwe rol oppakken binnen de eenheid Midden Nederland als  portefeuillehouder zorg, gericht op het optimaliseren van samenwerking en ondersteuning als het gaat om medewerkers die langdurig ziek zijn, met name beroepsgerelateerd.

Nine Kooijman,
bondsvoorzitter NPB

Meer over:
Vereniging