23 juni 2022

Politiepensioenen worden verhoogd!

ABP verhoogt met ingang van 1 juli zijn pensioenen met 2,39 procent. Daarmee corrigeert het pensioenfonds de prijsstijgingen (het koopkrachtverlies) tussen september 2020 en september 2021. ABP springt met deze indexatie snel in op een belangrijke ontwikkeling op pensioengebied. Vanaf 1 juli wordt namelijk een verruiming van de wettelijke mogelijkheden om de koopkracht van pensioenen op peil te houden (inflatiecorrectie) van kracht.

Pensioenakkoord
Deze verruiming is een direct gevolg van het pensioenakkoord uit 2019. Wel moest de FNV – de grootste vakcentrale van Nederland, waarbij ook de NPB is aangesloten – de regering overhalen om de versoepeling al dit jaar te laten ingaan. Het kabinet wilde daar aanvankelijk mee wachten totdat de Tweede Kamer dit najaar met de Wet toekomst pensioen (WTP) had ingestemd.

Minder hoge dekkingsgraad vereist
De FNV heeft het pleit gewonnen: door een wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen krijgen de pensioenfondsen nu toch al vanaf 1 juli meer wettelijke ruimte om de pensioenen te verhogen. Concreet kunnen ze daartoe overgaan als hun gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden hoger is dan 105 procent. Tot 1 juli was daarvoor een gemiddelde dekkingsgraad van 110 procent vereist.

Een tweede verbetering is dat de verhoging (indexatie) hoger mag zijn dan onder de oude regels. Er is nog wel een maximum; de pensioenen mogen niet meer indexeren dan de prijs- of loonindex over 2021. Voor veel pensioenfondsen ligt die tussen de 2 en 3 procent.

Inflatiecorrectie ABP 
Het pensioenfonds voor politiemedewerkers is ABP. Op 15 juni maakte dat pensioenfonds bekend dat zijn financiële positie goed genoeg is om de uitkeringen vanaf 1 juli te mogen verhogen. De dekkingsgraad was eind mei namelijk 110,1 procent. Vandaag liet ABP weten zijn pensioenen vanaf 1 juli met 2,39 procent te verhogen. KLIK HIER voor dat bericht.  

-------------------------

FNV-informatiebijeenkomsten
De inhoud van het nieuwe pensioenstelsel is vastgelegd in de Wet toekomst pensioenen (WTP) die op 30 maart door minister Carola Schouten aan de Tweede Kamer is aangeboden ter behandeling. Wil je daarover meer weten? Bezoek dan een van de regionale informatiebijeenkomsten van de FNV over dit onderwerp!

  •     Utrecht: di 28 juni, NDC den Hommel, Kennedylaan 9, 3533 KH
  •     Assen: wo 6 juli, Hotel Assen, Balkenweg 1, 9405CC Assen
  •     Eindhoven: wo 13 juli, Hotel Eindhoven, Aalsterweg 322, 5644 RL

KLIK HIER om je aan te melden voor een van deze bijeenkomsten!

------------------------------

Video FNV-webinar

FNV-leden (en dus ook alle NPB-leden) kunnen ook exclusief kijken naar een videoregistratie van het FNV-webinar over het nieuwe pensioenstelsel van 18 mei jongstleden.

Meer over:
Pensioen