10 mei 2024

Bonden stellen voorwaarde aan afschalen vergoeding azc-inzet

De vergoeding voor de flexpool Ter Apel en Budel is met ingang van 1 mei teruggebracht van 90 euro naar het oorspronkelijke bedrag van 35 euro per dienst. Ook is de verplichte levering van medewerkers voor de flexpool stopgezet. Volgens de werkgever is geen extra capaciteit meer nodig om de asielstroom in Ter Apel en Budel aan te kunnen. De bonden zijn daar niet zo zeker van en hebben een (financiële) slag om de arm bedongen.

De politiebonden verwachten dat de verplichte levering van medewerkers op korte termijn weer noodzakelijk zal worden. De ervaring leert namelijk dat de instroom van asielzoekers in het voorjaar vele malen groter is dan in het najaar. Met de werkgever hebben we de afspraak kunnen maken dat de vergoeding weer wordt teruggebracht wordt naar 90 euro als het komende half jaar (in de periode vanaf 8 april tot uiterlijk 8 oktober 2024) opnieuw een verplichte levering van medewerkers wordt afgekondigd.

Mocht het tot deze nieuwe verplichting komen, dan krijgen medewerkers die sinds 1 mei 2024 meedraaien in de flexpool met terugwerkende kracht alsnog de hogere vergoeding toegekend.

Operatie Ter Apel
De werkgever besloot vorig jaar maart een flexpool op te richten om bij te springen bij de instroom van asielzoekers in Budel en Ter Apel. De situatie daar was zo nijpend dat extra inzet van de politie gewenst was. Dit was ook het geval in 2022 tijdens Operatie Ter Apel. Veel collega’s trokken in die tijd bij de politiebonden aan de bel, vanwege enorm lange reis- en werktijden waarna de politiebonden de korpsleiding voor een ultimatum stelden. Er moest gekozen worden voor vrijwillige en beter beloonde inzet binnen de normen van de Arbeidstijdenwet. Zo niet, dan zouden de betreffende collega’s overgaan tot stipheidsacties.

Na dit ultimatum werd in het Centraal Georganiseerd Overleg Politie (CGOP) besloten eenmalig een bonus uit te reiken van 700 euro en werd overeengekomen dat de inzet vrijwillig werd. Ook besloten de werkgever en de bonden verder te praten over structurele oplossingen.

Flexpool
Uit deze gesprekken ontstond het idee van de flexpool. Een pool waarvoor agenten van elke eenheid zich vrijwillig konden aanmelden om bij te springen in Ter Apel en Budel. Het aantal deelnemers aan de flexpool was echter onvoldoende om de gevraagde (aanvullende) capaciteit in te kunnen zetten. De eenheden kregen daarom in juli 2023 de verplichte opdracht om extra bijstand te leveren. Ook werd, na afstemming met de politiebonden, de inzetbeloning van 35 euro tijdelijk verhoogd naar 90 euro.

Volgens de werkgever zijn er op dit moment genoeg collega’s die zich hebben aangemeld voor de flexpool, waardoor verplichte levering van extra capaciteit niet meer nodig is. Dat is ook het argument van de werkgever om de inzetvergoeding voor de flexpool-medewerker weer terug te brengen naar 35 euro per dienst. Om de politiecollega’s verder te ontlasten wordt er onderzocht of medewerkers van de Koninklijke Marechaussee of van andere organisaties (zoals de Rijksbeveiligingsorganisatie) in de toekomst taken van de politie over kunnen nemen.

In de gaten houden
De politiebonden zijn blij dat de flexpools nu goed zijn ingericht, maar de bonden vragen zich af of de positieve inschatting van de instroomaantallen uitkomt. Zodra deze collega’s aangeven toch weer verplicht te worden diensten te draaien, of wanneer de werkdruk opnieuw te hoog wordt, zullen de politiebonden meteen actie ondernemen.

Meer over:
Rechtspositie