11 juli 2018

Verbod op social media onwenselijk

Politiecollega´s moeten de CAO-acties openlijk kunnen steunen. De NPB, ANPV, VMHP en ACP willen niet dat de werkgever beperkingen oplegt in de omgang met media en social media. Dit raakt volgens de bonden aan de vrijheid van meningsuiting en het recht op demonstreren. De bonden willen meer vertrouwen zien in de collega’s wiens loyaliteit en professionaliteit de organisatie de afgelopen jaren draaiende hield. De werkgever moet erop vertrouwen dat collega’s zelf de juiste grenzen aanleggen in hun contact met de burger.

De bonden zetten vooral vraagtekens bij een social media verbod van de werkgever. Collega’s kregen te horen dat zij social media niet mogen gebruiken voor het voeren van actie. Het gaat de werkgever daarbij nadrukkelijk om accounts die collega’s vanuit het werk gebruiken- bijvoorbeeld om als wijkagent contact met de buurt te kunnen maken.

De bonden hebben de werkgever gevraagd om duidelijkheid te geven over dit beleid en de reden om dit in te zetten. Een verbod om vrijelijk te spreken over wat een agent bezighoudt, ook wat betreft een nieuwe CAO, bevordert volgens de bonden het goede persoonlijke contact tussen burger en agent niet.

Bovendien vinden de bonden dat collega’s in een modern actietraject ook digitaal, vanuit hun functie, de mogelijkheid moeten hebben om acties te steunen en vragen te stellen. De bonden begrijpen niet waarom de werkgever haar mensen hier de mond wil snoeren. En wat is het verschil tussen politiemensen die op straat hun mening geven en dat ook doen op social media?

Traditionele media
Daarnaast hebben de bonden maatregelen genomen om belemmeringen voor media-optredens door collega’s weg te nemen. De start van acties voor een nieuwe CAO politie vraagt om reacties van agenten. De bonden vinden het essentieel dat zij collega’s hun verhaal kunnen laten doen. Zij hebben deze media-optredens daarom expliciet aangezegd als ‘collectieve actie’. De maatregel geeft collega’s meer bescherming bij het omgaan met en faciliteren van de media. Advies is om altijd vooraf de bond in te schakelen. Collega’s hoeven vervolgens hun optreden nog slechts te melden bij hun leidinggevenden. Dit voorkomt ook dat de leidinggevende, die ook vaak de acties steunen, voor het blok worden gezet. De werkgever heeft inmiddels ingestemd met de aanzegging onder de voorwaarde dat wel duidelijk moet zijn dat de betreffende collega niet het woord voert namens de politie.

Lees ook de brief die de bonden hierover stuurden naar de korpschef.

Meer over:
CAO