16 december 2022

Betere reiskostenregeling politie vanaf 2023

Met ingang van 1 januari wordt het voor politiemensen aantrekkelijker gemaakt om voor hun woon-werkverkeer het openbaar vervoer te gebruiken – al dan niet in combinatie met eigen vervoer. Voor de kosten van reizen met eigen vervoer (dienstreizen en woon-werkverkeer) gelden vanaf die datum vereenvoudigde vergoedingsregelingen, die voor de medewerkers gunstig uitpakken.

Deze aanpassingen komen voort uit afspraken tussen de bonden en de werkgever zoals vastgelegd in de politie-cao 2022-2024.

Vergoeding combinatiereis
Op basis van de huidige reiskostenregeling voor woon-werkverkeer hebben politiemedewerkers aanspraak op vergoeding voor één manier van reizen. Jaarlijks moeten ze kiezen tussen het declareren van reiskosten met het openbaar vervoer (tweede klasse) of reiskosten met eigen vervoer (€ 0,19 per kilometer).

Om het gebruik van het openbaar vervoer te bevorderen wordt het vanaf 2023 mogelijk om ook een combinatie van deze reismethoden te declareren. Je kunt voortaan dus een kilometervergoeding krijgen voor de autoreis naar een station PLUS een treinreisvergoeding op tweede klasse-niveau. Het declareren van een hele reis van en naar huis met eigen vervoer blijft uiteraard ook mogelijk.

> 30 minuten OV = diensttijd
Een tweede maatregel ter bevordering van het OV-gebruik is het invoeren van de mogelijkheid om een deel van de reistijd te benutten als werktijd.  Het gaat dan om de reistijd boven de dertig minuten. Uiteraard komt deze optie alleen beschikbaar voor collega’s die in bijvoorbeeld de trein werk kunnen doen dat bijdraagt aan de uitoefening van hun functie. Daarover moet vooraf een afspraak worden gemaakt met je leidinggevende en die moet ook schriftelijk zijn vastgelegd.

Let op: het eerste half uur in het OV is eigen tijd voor collega’s. De klok daarvoor begint te lopen bij de start van de OV-reis. De reis met eigen vervoer naar de opstapplaats (bijvoorbeeld het station) valt daar dus buiten.

Vervallen 120 km-limiet
Een derde verbetering van de reiskostenregeling woon-werkverkeer is het vervallen van 120 kilometer enkele reis als de maximale afstand waarvoor een vergoeding kan worden gedeclareerd. Het nieuwe maximum wordt 300 kilometer enkele reis, maar dat is meer een veiligheidsklep om excessen te voorkomen/ontmoedigen.

Het nieuwe plafond leidt voor het korps tot minder administratieve lasten en voor collega’s met een (iets) langere reistijd dan 120 kilometer enkele reis tot een rechtvaardiger vergoeding van hun (volledige) reiskosten.

Standaardvergoeding dienstreizen met eigen vervoer
Vanaf 1 januari 2023 wordt nog een tweede maatregel van kracht die de administratieve lasten van de werkgever vermindert. Bij het toekennen van reiskostenvergoedingen voor  dienstreizen met eigen vervoer hanteert het korps voortaan alleen nog het tarief van € 0,28 per kilometer. De tarieven van € 0,09 (reizen zonder toestemming gebruik eigen vervoer) en € 0,18 (gebruik bromfiets) komen te vervallen.

Dit leidt tot vaker een hogere vergoeding voor medewerkers en vereenvoudigt de regeling tot twee soorten vergoedingen bij gebruik van eigen vervoer: € 0,19 bij woon-werkverkeer en € 0,28 bij dienstreizen.

Mobiliteitskaart en deelfietsen
De politie-cao 2022-2024 bevat nog twee afspraken over het aantrekkelijker maken van het OV voor het woon-werkverkeer van politiemedewerkers. Dat zijn de introductie van een mobiliteitskaart en het stimuleren van het gebruik van deelfietsen. De praktische uitwerking van deze afspraken is in voorbereiding.

Meer over:
cao2022