29 september 2023

Kom een dagje meebouwen aan de nieuwe politievakbond!

Vanaf 2024 gaat de NPB met de andere drie politiebonden op in één vakorganisatie. Welke kwaliteiten, eigenschappen en ambities moet die nieuwe politiebond krijgen? Kom het ons laten weten op donderdag 26 oktober in Baarn.

Op die dag houdt de NPB op zijn hoofdkantoor zijn jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV). We willen dan met ruim 100 vertegenwoordigers van NPB-leden uit het hele land bespreken wat er nodig is om de nieuwe politiebond aantrekkelijk en toekomstbestendig te maken.

Ons streven is uiteraard een zo representatief mogelijke groep collega's bijeen te brengen. Graag verwelkomen we die dag collega’s uit zoveel mogelijk functiegroepen binnen de politie en uit zoveel mogelijk leeftijdsgroepen!

Vandaar een speciale oproep aan collega’s onder de 45 jaar:
kom naar Baarn en deel je ideeën over je ideale politiebond met ons!  

Aanmelden is heel eenvoudig: gewoon HIER KLIKKEN.

Wij spelen je aanmelding door naar je NPB-afdeling en jij ontvangt dan van deze collega’s (kaderleden) vanzelf nadere informatie. LET OP: Voor deelname aan dit overleg (als ledenvertegenwoordiger namens je NPB-afdeling) kun je vakbondsverlof aanvragen.

Grijp deze kans om als NPB-lid je stempel op het bouwplan te zetten. Wij zorgen voor de juiste catering om het energieniveau op peil te houden.

Bouw mee aan de ideale politiebond voor de 21-ste eeuw!

* Welke kwaliteiten van de NPB moeten zeker behouden blijven?
* Welke minder overtuigende kwaliteiten van de NPB kunnen nu mooi worden verbeterd/aangepakt?
* Welke totaal nieuwe inzichten of doelen zijn ook de moeite van het overwegen waard?

Vind je bovenstaande vragen moeilijk te beantwoorden?
Hieronder zeven concrete keuzes die in algemene zin het doen en laten van een vakbond bepalen. Wellicht meer praktische aanknopingspunten bij het nadenken over jouw ideale politiebond voor de 21-ste eeuw.

* Wat moet de bond presteren op basis van de contributie van de leden?
* Hoe en in welke mate moeten de leden daarover geïnformeerd worden?
* Hoeveel invloed moeten de leden hebben op het beleid van de bond?
* Moet de bond partner of tegenkracht zijn van de werkgever/de politiek?
* Welke maatschappelijke (politieke) rol moet de bond nastreven?
* Welk deel van het vakbondswerk moet worden gedaan door vrijwilligers?
* Hoeveel professionele ruimte krijgt de werkorganisatie t.o.v. het bestuur?

GRIJP DEZE KANS: VERBETER DE BOND
Graag tot ziens op donderdag 26 oktober in Baarn!