24 mei 2019

Veiligheidsbonden eisen sociaal pensioenstelsel

Zoveel mogelijk Kamerleden en ministers persoonlijk op het hart drukken dat het Nederlandse pensioenstelsel eerlijker en socialer moet worden. Dat was het doel van de gezamenlijke demonstratie van de vakbonden voor politie-, defensie-, brandweer- en ambulancepersoneel op 15 mei, vlak voor het Tweede Kamergebouw. Motto: van de pensioenplannen van het kabinet kan gehakt worden gemaakt, want die schieten ernstig tekort.

MEEDOEN AAN DE FNV-ACTIES OP 29 MEI? KLIK HIER VOOR MEER INFO!

-----------------------------------------------

De veiligheidsbonden hadden voor hun actie niet voor niets woensdag 15 mei uitgekozen. Sinds 2000 staat de derde dinsdag in mei namelijk bekend als Verantwoordingsdag: de dag waarop het parlement met het kabinet evalueert hoe de ministeries het afgelopen jaar hebben gepresteerd. Een dag die in de Haagse wandelgangen ook wel ‘de gehaktdag’ wordt genoemd.

Kamerleden opvangen
Tijdens de actie stonden aan weerskanten van Het Plein actievoerders klaar om volksvertegenwoordigers op te vangen die vanaf het Centraal Station kwamen aanlopen richting het Tweede Kamergebouw of met de auto de parkeergarage wilden binnenrijden. Zij kregen een protestflyer uitgereikt (‘Stop de sluipmoord op de pensioenen!’) en in de meeste gevallen ook een mondelinge toelichting op de actie.

Kamerleden te woord staan
In de loop van de ochtend maakten zo’n dertig Kamerleden uit eigen beweging hun opwachting bij de vakbondsstandjes op Het Plein. Zij kregen van bondsvoorzitters en actievoerders volop informatie over de asociale gevolgen van de jarenlange bezuinigingen op het pensioenstelsel en de minimumeisen die de bonden op pensioengebied hebben gesteld.

De bonden willen dat het kabinet tijdens de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel sowieso aan de volgende eisen tegemoet komt:

  • Jaarlijkse inflatiecorrectie om pensioenen hun koopkracht te laten behouden;
  • Regelen dat ook flexwerkers en ZZP’ers pensioen kunnen opbouwen;
  • Bevriezen van de AOW-gerechtigde leeftijd op 66 jaar;
  • Afschaffen van de fiscale boete op regelingen voor vervroegde uittreding (RVU).

Vroegpensioenregelingen
De laatste twee maatregelen zijn noodzakelijk om het weer mogelijk te maken dat in CAO’s voor mensen in zware beroepen sectorale vroegpensioenregelingen worden afgesproken. Het opbouwen van het daarvoor benodigde extra kapitaal is de afgelopen tien jaar onbetaalbaar gemaakt door het snel laten stijgen van de AOW-gerechtigde leeftijd (= meer jaren te overbruggen dan vroeger) en het invoeren van een stevige fiscale boete (de zogenaamde RVU-opslag van 52 procent) op vroegpensioenregelingen (= veel duurder per jaar).

Gehaktmolen
Tot nu toe liggen de voorstellen van minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees en de eisen van de vakbeweging nog ver uit elkaar. Tijdens de actie op 15 mei werden de kabinetsplannen demonstratief door een gehaktmolen gehaald. Eventueel daarvan te maken gehaktballen – symbolisch aanwezig in de vorm van bruine stressballen – waren volgens de bonden ‘onverteerbaar’.

RVU-boete
Dat kreeg minister Koolmees ook persoonlijk te horen toen hij op een gegeven moment opdook bij het Tweede Kamergebouw. Meerdere vakbondsvoorzitters verzochten hem met klem in het nieuwe pensioenstelsel weer voldoende ruimte in te bouwen om voor mensen in zware beroepen een fatsoenlijk (vroeg)pensioen mogelijk te maken. NPB-voorzitter Jan Struijs hield daarvoor opnieuw een vurig pleidooi toen even later minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus zijn opwachting maakte op Het Plein. Beide bewindslieden verzekerden de toehoorders dat ook zij doordrongen waren van de noodzaak om zo snel mogelijk tot een vernieuwd pensioenstelsel te komen.

Acties 28 en 29 mei
De strijd om een eerlijk en sociaal pensioenstelsel gaat verder, onder andere met vakbondsacties op dinsdag 28 mei (openbaar vervoer en streekvervoer) en woensdag 29 mei (allerlei andere sectoren). De veiligheidsbonden hebben op die dagen geen eigen acties georganiseerd, maar NPB-leden kunnen natuurlijk altijd (zonder uniform) aansluiten bij de FNV-acties. KLIK HIER voor meer informatie daarover.

Ons ideaal is en blijft een Nederland waarin we samen een fatsoenlijk (basis)pensioen opbouwen – inclusief jaarlijkse inflatiecorrectie - en iedereen ‘op tijd’ kan stoppen met werken. Dat wil zeggen: met een nog redelijke gezondheid en zonder eerst in de bijstand te belanden.

Meer over:
Pensioen