8 september 2018

Veelgestelde vragen over #geenspoedgeenpolitie

Op deze pagina vind je een overzicht van de veelgestelde vragen (faq) over de actie #geenspoedgeenpolitie

 1. Wat als een evenement of wedstrijd vlak voor de actie begint of doorloopt tot na de actie?
  De politie-inzet voor het evenement/een wedstrijd vervalt volledig zodra deze voor een deel in de actieperiode valt. Begint een wedstrijd op vrijdag om 18:00 uur dan zal er geen politie-inzet zijn voorafgaand aan de wedstrijd.

 2. Wie mogen er mee doen?
  Het staat alle politiemedewerkers in alle geledingen van de organisatie vrij om mee te doen aan de actie. Het maakt niet uit of je lid bent van een vakbond.

 3. Wat als jouw leidinggevende je opdraagt toch werk te doen dat onder de actie valt?
  Het staat je vrij om dat werk te weigeren en te wijzen op het feit dat je actievoert. Blijft jouw leidinggevende bij zijn opdracht meldt dit dan aan het LAC.

 4. Wat houdt de actie in?
  De actie houdt kortweg in dat alleen de voor de openbare orde en veiligheid noodzakelijke en spoedeisende werkzaamheden worden verricht.

 5. Ik doe mee aan de actie, betekent dit dat ik geen werk verricht?
  Nee, je vervult overige (achterstallige) taken die horen bij je werk. Onze actie is onder meer gericht tegen de werkdruk en het capaciteitstekort. Doe daarom werk waar je normaal niet aan toekomt. Dat kan administratief werk zijn als het actualiseren van lijsten, het ordenen van archieven, kasten en mailboxen, het doen van de profcheck, vakliteratuur bijlezen, intranetinformatie doornemen etc. Ook kan je er voor kiezen dat vergeten dossier af te ronden waar geen prio aan is gegeven.

 6. Welke werkzaamheden moet je blijven doen?
  Allereerst het werk dat noodzakelijk is ter afhandeling van incidenten met een prioriteit 1 (spoedmeldingen). De noodhulp dient binnen de geldende aanrijtijden te zijn gewaarborgd.
  Ten tweede werk dat duidelijk urgent/spoedeisend is (prio 1 karakter heeft) voor de actuele (Nationale) veiligheid. Het gaat dan om uitzonderlijke situaties. Denk aan noodzakelijk dan wel niet te vermijden werk gerelateerd aan terrorismedreiging (bijvoorbeeld directe paraatheid/inzetbaarheid DSI en andere soortgelijke diensten), bewaking/beveiliging.
  Ook verricht je wel taken die met het oog op deze veiligheid absoluut geen vertraging kunnen en mogen oplopen (waarborgen rechtstaat). Te denken valt aan taken in het kader van de opsporing van zwaardere misdrijven (levensdelicten, ernstige geweldszaken, acute zedenzaken, mensenhandel etc.). Je beoordeelt dit vanuit je eigen professionaliteit en kan overleggen met jouw leidinggevende. Kort gezegd dient beslissend te zijn of er iets onherstelbaar misgaat of dreigt te gaan als je de betreffende taak maandag doet in plaats van nu.

 7. Wat als ik een prio 1 melding krijg waarvan duidelijk is dat het gaat om een prio 2 of anders?
  Indien dat volstrekt duidelijk is dat het niet om een prio 1 spoedmelding gaat heb je ruimte aan de melding geen gevolg te geven. Reageer bij twijfel dus wel alsof sprake is van een prio 1.

 8. Ik krijg toch een prio 2 melding binnen, wat nu?
  Je kunt aangeven dat je op deze melding niet reageert in het kader van de actie.

 9. Ik werk bij de Meldkamer, wat nu?
  Werk bij de meldkamer is in de regel noodzakelijk voor het garanderen van de openbare orde en veiligheid en valt daarom niet onder de actie. Als medewerker van de meldkamer speel je een zeer belangrijke rol bij het slagen van de actie. Conform de actie hoef je alleen prio 1 meldingen uit te zetten. Vanuit de vakbonden ontvang je extra informatie over wat de actie voor jouw werk betekent.

 10. Mijn werk bestaat uit het beantwoorden van telefoontjes van burgers via het algemene nummer (niet 112), wat nu?
  Ook dat werk (bijv. bij het RSC) is noodzakelijk voor het garanderen van de openbare orde en veiligheid. Burgers die bellen kunnen immers per abuis bellen over situaties die een prio 1 betreffen. Bovendien voorkomt het algemene telefoonnummer overbelasting van de meldkamer (en het alarmnummer 112). Het opnemen van deze telefoontjes valt dan ook niet onder de actie. Je dient burgers wel te woord te staan en prio 1 situaties door te geleiden naar de meldkamer. Daar blijft het echter bij. Voor het overige kan je burgers melden dat zij na de actie weer kunnen bellen met hun melding of vraag. Vanuit de bonden zullen RSC’s extra geïnformeerd worden over de gevolgen van de actie voor het werk.

 11. Wat betekent de actie voor de inzet voor evenementen/sportwedstrijden?
  De gehele inzet voor een evenement of wedstrijd vervalt indien deze volledig dan wel deels binnen de actieperiode valt. Je bent dus ook niet als ME-er paraat of beschikbaar. Begint een wedstrijd vrijdags om 18:00 uur dan vervalt ook de inzet voor het begeleiden van supporters voor de wedstrijd naar het stadion.

 12. Ik was wel ingeroosterd voor de inzet gericht op een evenement of wedstrijd, wat nu?
  Je meldt je gewoon op je reguliere werkplek en gaat daar de overige werkzaamheden doen zoals hiervoor beschreven. Je bent niet paraat voor inzet bij het evenement en je komt dus niet op voor bijv. de ME-inzet. Wel reageer je als dat bij jouw functie hoort op prio 1 meldingen.

 13. Wat betekent dit voor mijn ingeroosterde dienst in het kader van horeca toezicht?
  Je voert geen taken uit in het kader van horecatoezicht. Wel meldt je je op je eigen werkplek en doe je daar de bovenvermelde overige werkzaamheden. Hoort dat bij je functie dan reageer je op prio 1 meldingen.

 14. Hoe verantwoord ik mijn tijd in BVCM
  Je verantwoordt deze op reguliere wijze, je verricht namelijk ook gewoon overige (achterstallige) werkzaamheden die horen bij je werk.

 15. Wat betekent actievoeren voor mijn ME-toeslag
  Je hoeft geen ME dienst te draaien. Dat betekent dat de werkgever deze kan besluiten deze in te houden of niet toe te kennen.

 16. Wat voor gevolgen heeft het sluiten van bureaus
  De actie houdt in dat bureaus niet opengaan voor publiek. Werkzaamheden die voortvloeien uit de openstelling van bureaus voor het publiek voer je niet uit. Indien er toch contact is met burgers dan kan je uitleggen waarom je je beperkt tot spoedzaken en dat voor andere zaken men maandag weer bij het bureau terecht kan.

 17. Ik ben trajectbegeleider en bij deelname aan de actie kan de proeve van een student niet doorgaan. Wat doe ik?
  Het afnemen van een proeve valt onder de actie. Het is immers geen prio 1 melding en vergt geen spoed. In de regel kan een proeve op eenvoudige wijze op een later tijdstip worden ingehaald en is het nadeel voor een student zeer beperkt.
Meer over:
CAO