19 januari 2019

Veel reacties meldpunt dienstvoertuigen

Honderden collega’s hebben de afgelopen maand via het digitale meldpunt dienstvoertuigen van de NPB hun ongerustheid en klachten over de nieuwe politieauto’s en –motoren doorgegeven. Niet alleen de afmetingen blijken menigeen zorgen te baren, ook op andere punten hebben collega’s moeite met de nieuwe voertuigen.

Ook de Nationale Politie meldde zich bij de NPB, maar dan met de vraag of zij de binnengekomen reacties wellicht mocht inzien. De werkgever wilde deze informatie graag gebruiken om waar mogelijk problemen zo snel mogelijk op te lossen. De NPB heeft het korps toegezegd de reacties zeer binnenkort geanonimiseerd te zullen doorspelen.

Signalen over de nieuwe dienstvoertuigen blijven uiteraard welkom bij het NPB-meldpunt (eenheidsbestuurder Paul Lathouwers).