2 mei 2024

Actie-oproep politiebonden: schrijf zo min mogelijk bonnen

Op 7 mei moesten de onderhandelingen over een nieuwe Regeling vervroegd uittreden (RVU) zijn begonnen. Dat ultimatum hebben de politiebonden tijdens hun protestactie op 27 maart duidelijk gesteld. Jammer genoeg lijken de werkgevers en het kabinet niet te willen luisteren. Daarom schrijft de politie vanaf dinsdag 7 mei geen bekeuringen meer uit voor lichte overtredingen. In plaats daarvan krijgen burgers een actiebon.

Kennelijk is er veel nodig om werkgevers en politici ervan te overtuigen dat politiewerk zwaar werk is en dat een fatsoenlijke RVU dus gewoon een teken van respect en waardering is. Dat vinden de vier politiebonden na de twee protestacties op het Malieveld in Den Haag. Terwijl een politiemedewerker na jarenlange toewijding en inzet voor de veiligheid in de maatschappij toch moet kunnen kiezen voor een goed vroegpensioen. Het lijkt nu noodzakelijk dat de besluitvormers en beleidsmakers niet alleen horen maar ook voelen. Op de plek waar het ze het meeste zeer doet: in de portemonnee.

Geen bekeuring maar actiebon
Vanaf dinsdag 7 mei stoppen politiemensen daarom met het bekeuren van lichte overtredingen. In deze gevallen volgt alleen een waarschuwing en krijgen de overtreders een bon met de wens voor een veilige dag en informatie over onze actie. Wanneer de bekeuring plaats maakt voor deze 'actiebon' is natuurlijk aan het oordeel van de politiemedewerker in kwestie. Op basis van de eigen professionaliteit bepaalt de individuele politieagent wanneer werkgevers en politiek deze prik kunnen en moeten voelen.

'Dit is de opmaat naar een reeks van acties' - voorzitters van de vier politiebonden

Druk opvoeren
Aan deze actiestap is trouwens geen ultimatum of einddatum verbonden. Met andere woorden: de politiebonden gaan door tot er resultaat is. Mocht het nodig zijn, wordt de druk ook verder opgevoerd en wordt de toon van de acties harder. Dit gebeurt totdat ook bij het kabinet en de Nederlandse werkgevers het begrip is doorgedrongen dat een fatsoenlijke RVU voor politiemensen niet meer dan normaal is.

De korpsleiding van de Nationale Politie steunt de acties voor een fatsoenlijke RVU volmondig. Na de uitspraken van voormalig korpschef Henk van Essen op 30 januari herhaalde plaatsvervangend korpschef Liesbeth Huyzer deze steun op het Malieveld tijdens de actie van 27 maart.

Meer over:
RVU