28 september 2017

Werkonderbrekingen politiepensioen

De actiebijeenkomsten over het politiepensioen in Almere en Alkmaar waren een succes. In beide gevallen was de opkomst groot, zeker als je bedenkt op welke korte termijn de werkonderbrekingen van twee uur waren aangekondigd.

De aanwezige collega’s kregen een uiteenzetting over de oorzaak van het verdwijnen van het vroegpensioen bij de politie: een politieke bezuiniging van acht miljard op vroegpensioen en AOW. De politie is daardoor erg hard geraakt. Gevolg is dat mensen langer blijven zitten en voor jongeren de doorstroom- en ontwikkelmogelijkheden op slot zitten.

Vanaf het podium werd de collega’s duidelijk gemaakt dat hun steun hard nodig is om deze politieke strijd te winnen. Het doel van de bonden is het nieuwe kabinet over te halen de benodigde (financiële) ruimte te bieden om in de politie-CAO de beoogde uittredingsmogelijkheden kunnen regelen.

Meer over:
CAO