20 december 2018

Vakbonden stellen pensioenultimatum

Het kabinet moet structureel meer geld uittrekken om de grote pensioenproblemen op te lossen. Zo niet, dan volgen harde acties in vele sectoren. Die boodschap heeft FNV-vicevoorzitter Tuur Elzinga op 20 december in Den Haag afgeleverd aan minister Koolmees van Sociale Zaken persoonlijk, in het bijzijn van honderden actievoerders. Ook de NPB was bij deze actie weer prominent aanwezig.

De actievoerders (bouwwerkers, chauffeurs, metaalarbeiders, zorgmedewerkers, fabrieksarbeiders, maar ook senioren, ambtenaren, uitzendkrachten, zelfstandigen en uitkeringsgerechtigden) waren in vijftig voertuigen van Utrecht naar Den Haag gekomen. Het laatste gedeelte werd als demonstratief protest niet harder gereden dan 66 km per uur.

De inzet van de bonden is een goed pensioen voor iedereen, óók voor mensen met een flexcontract en zzp’ers. Werkenden willen op tijd kunnen stoppen en dan kunnen rekenen op een fatsoenlijk inkomen. Samengevat komt dit neer op de drie eisen waar de FNV al dit hele jaar actie voor voert.

1. Bevriezing op 66 en het afschaffen van de boete op eerder stoppen met werken

De bonden eisen bovendien afschaffen van de RVU-boete. Alleen dan kunnen ze op cao-niveau afspraken maken over regelingen om eerder te kunnen stoppen dan de AOW-leeftijd ten behoeve van mensen met zwaar werk of werk met hoge risico’s.

De snelle stijging van de AOW-leeftijd en de één-op-één koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting zijn onacceptabel. Daarom moet de AOW-leeftijd onmiddellijk worden bevroren.

2. Indexatie (inflatiecorrectie) voor iedere generatie

De bonden willen aanpassing van de financiële spelregels en rekenregels als onderdeel van de verbeteringen in ons pensioenstelsel, waardoor indexering (koopkrachtbehoud) mogelijk wordt van de pensioenopbouw van werkenden en van het inkomen van gepensioneerden. Pensioenkortingen bij veel fondsen moeten worden voorkomen.

Aanpassingen van het stelsel mogen geen pech- en gelukgeneraties doen ontstaan. Eventuele negatieve gevolgen van een overgang naar een nieuw stelsel moeten direct en voldoende worden gecompenseerd.

3. Pensioen(opbouw) voor alle werkenden

De bonden willen dat alle werkenden in staat zijn een goed pensioen op te bouwen. Dus ook zzp’ers, zelfstandigen en werknemers met onzekere contracten. Vanwege een eerlijke arbeidsmarkt en een goed perspectief op een koopkrachtig inkomen ook na het werkzame leven, moet in principe voor iedere werkende een verplichte deelname gelden van pensioenopbouw in de tweede pijler.

De bonden eisen van het kabinet de bereidheid om ook voor de lange termijn geld uit te trekken om alle genoemde punten structureel te regelen. Zo niet, dan kan het rekenen op langdurige acties in vele sectoren. Op 13 december werd al de spits afgebeten door havenarbeiders en politiemensen die 66 minuten het werk neerlegden in Rotterdam.

Er wordt al maanden actie gevoerd voor een goed pensioenstelsel. Op dinsdag 20 november mislukte het overleg hierover tussen vakbonden, kabinet en werkgeversorganisaties.

Ultimatum: vanaf januari collectieve acties
Het ultimatum voor een goed pensioenbeleid dat minister Koolmees namens het kabinet in ontvangst nam stelt: ‘De vakbonden eisen dat het huidige kabinet de bereidheid toont hiertoe het financiële kader voor de lange termijn substantieel aan te passen. Indien het kabinet hiertoe bereid is en met ons harde en concrete afspraken over bovenstaande drie punten wil maken, vernemen wij dat graag. En anders zullen vanaf januari collectieve acties volgen.’

Meer over:
Pensioen