15 februari 2019

Pensioenprotest Binnenhof (15 feb)

Op vrijdagochtend 15 februari hebben de vakcentrales FNV, CNV en VCP rondom het Binnenhof een demonstratieve actie gehouden tegen het pensioenbeleid van Rutte-III. Op weg naar de ministerraad werden leden van het kabinet geconfronteerd met de onvrede onder de Nederlandse burgers over het uitblijven van een rechtvaardige en sociale vernieuwing van het Nederlandse pensioenstelsel. Kijk hieronder voor de foto's.

Na hun geslaagde actie op maandag 11 februari – de gelijktijdige blokkade van het ministerie van Sociale Zaken en het hoofdkantoor van werkgeverskoepel VNO/NCW – hebben de politiebonden ook aan deze hun steentje bijdragen.

Drie locaties
De actie Binnenhof-beleg speelde zich af op drie locaties: nabij het Binnenhof, op de hoek Korte Vijverberg/Plein ter hoogte van het Mauritshuis, op Het Plein ter hoogte van de ingang naar de Tweede Kamer en op het Buitenhof ter hoogte van de ingang naar het Binnenhof.

Actievoerders vroegen aandacht voor de schrijnende (vroeg)pensioenkwesties waarvoor dit kabinet weigert structurele oplossingen mogelijk te maken – zogenaamd omdat daarvoor GEEN GELD beschikbaar zou zijn.

Pensioeneisen
De Nederlandse vakbonden staan samen pal voor een eerlijk en sociale vernieuwing van het pensioenstelsel. Die moet in ieder geval bestaan uit de volgende maatregelen:

  • Structurele inflatiecorrectie om pensioenen hun koopkracht te laten behouden;
  • Afschaffen van de fiscale boete op regelingen voor vervroegde uittreding (RVU);
  • Bevriezen van de AOW-gerechtigde leeftijd op 66 jaar;
  • Regelen dat ook flexwerkers en ZZP’ers pensioen kunnen opbouwen.

De combinatie van het afschaffen van de RVU-boete en het bevriezen van de AOW-leeftijd op 66 jaar zou het mogelijk maken om voor mensen met zware beroepen – zoals politiemedewerkers – weer sectorale regelingen af te spreken waardoor zij ‘op tijd’ (= nog redelijk gezond) kunnen stoppen met werken.

Landelijk pensioenprotest
Vind jij de politieke stijfkoppigheid op pensioengebied ook onverteerbaar? Steun dan de protestacties van Nederlandse vak- en politiebonden in de aanloop naar de Provinciale Staten-verkiezingen op 20 maart. Vooral op de landelijke pensioenprotestdag op maandag 18 maart is het van groot belang dat zoveel mogelijk werknemers persoonlijk opkomen voor hun pensioenrechten. Help ons die dag een historische politieke vuist te maken!

Houd voor meer informatie deze website in de gaten, de Facebook-pagina POLITIEACTIES of goedpensioen.nl.

Meer over:
Pensioen