8 april 2021

Update OVW-nabetaling Intelligence: wettelijke rente

De werkgever gaat een grote groep Intelligence-medewerkers alsnog de wettelijke rente betalen over de OVW-bedragen die ze jarenlang ten onrechte niet toegekend kregen. Het gaat om de collega’s die tegen dat korpsbeleid juridisch in verzet zijn gekomen door mee te doen aan de proefprocedure die de NPB en de ACP in 2014 aanspanden. De door de bonden aangekondigde nieuwe rechtszaak kan dus achterwege blijven.

Voor alle duidelijkheid: de proefprocedure heeft voor alle Intelligence-medewerkers gunstige gevolgen gehad op OVW-gebied, maar alleen de deelnemers aan de proefprocedure (de collega’s in de zogenaamde Groep 1) komen in aanmerking voor vergoeding van de wettelijke rente over hun misgelopen bedrag. Juridisch is dat het maximaalbare haalbare; daar kunnen de bonden niets meer aan veranderen. De collega’s in de zogenaamde Groep 2 en Groep 3 hebben geen recht op wettelijke rente (zie ons vorige artikel over dit onderwerp).

Collectief verzoek
De collega’s uit Groep 1 hoeven zich niet nog eens apart te melden om dit bedrag te claimen. De bonden hebben met het korps afgesproken dat zij een verzoek tot vergoeding zullen indienen namens de gehele groep. (De namen daarvan zijn bekend bij de werkgever vanwege hun deelname aan het proefproces.)

Omvang vergoeding
De werkgever zal de wettelijke rente vergoeden vanaf het moment dat recht ontstond op de nabetaling – in het meest gunstige geval vanaf juni 2014. Je zou kunnen denken: waarom in het gunstigste geval niet tot 2012 – de officiële invoeringsdatum van het nieuwe functiegebouw LFNP? De reden daarvoor is dat de collega’s die in 2014 werden geplaatst in een functie met OVW-punten weliswaar een nabetaling kregen over de periode 2012/juni 2014 – maar wel zonder wettelijke rente. Vooraf was namelijk al afgesproken (in de politie-cao 2012/2014) dat de OVW-regeling met terugwerkende kracht zou worden ingevoerd.

Vergelijkbare (rechts)positie
De gewonnen uitspraak beoogt een groep Intelligence-medewerkers in een vergelijkbare (rechts)positie te brengen als de collega’s die in 2014 wel direct OVW-periodieken kregen toegekend. Volgens de werkgever houdt dat in dat de wettelijke rente niet eerder kan ingaan dan juni 2014, aangezien de collega’s destijds ook geen aanspraak konden maken op deze vergoeding. De bonden kunnen zich in deze redenering vinden.

Nog even geduld
De werkgever heeft laten weten dat de nabetaling van de wettelijke rente nog even op zich laat wachten. Momenteel is hij nog volop bezig met de nabetalingen aan de overige Intelligence-collega’s. Direct daarna gaat het korps aan de slag met het berekenen van de wettelijke rente die nog verschuldigd is aan de deelnemers aan de proefprocedure uit 2014.

Meer over:
Rechtshulp