16 november 2019

Elf veelgestelde vragen vroegpensioenoverleg

Op donderdag 7 november hebben de politiebonden opnieuw met de werkgever overlegd over een vroegpensioenregeling voor de politiesector, gebaseerd op afspraken in het landelijk pensioenakkoord van juni 2019. Centraal stond de inzetbrief die de bonden op vrijdag 25 oktober hadden ingestuurd.

Besloten is dat er genoeg informatie op tafel ligt om te kunnen beginnen met inhoudelijke besprekingen. Over het verloop van deze gesprekken zullen de bonden regelmatig verslag doen.

Voor de antwoorden op veelgestelde vragen over de vroegpensioenonderhandelingen KLIK HIER.

Meer over:
Pensioen