1 maart 2022

Update Noodkreet PO21

Wat zijn tot nu toe de ervaringen van de studenten en docenten met het nieuwe basispolitieonderwijs PO21? En welke verbeteringen vinden zij (dringend) gewenst? Op maandag 28 februari heeft NPB-bestuurder Leen Spoor de uitkomsten van een enquête daarover overhandigd aan Rob Tanis, Hoofd Operatiën van de Politieacademie.

De directie liet weten het meedenken van de politiebonden via deze Noodkreet PO21 te waarderen en de inhoud zorgvuldig te zullen bestuderen.

Begin februari 2021 (week 5) ging de nieuwe, tweejarige basispolitieopleiding PO21 van start. Er werd afgetrapt met een landelijke pilot, waarna begin mei (week 17) de eerste volledige instroom werd gerealiseerd. In die periode ontving de NPB van zowel studenten als docenten flink wat vragen en kritische meldingen over de gang van zaken.

Eind vorig jaar besloot de bond een gerichte uitvraag te doen. Studenten en docenten werden opgeroepen hun ervaringen met PO21 te melden door te reageren op vier stellingen over veelgehoorde klachten. Ruim 900 studenten en docenten lieten weten deze stellingen al dan niet te onderschrijven. Daarnaast ontving de bond nog 245 aanvullende reacties.

Al deze input is samengebald tot het rapport Noodkreet PO21. Hierin komen de volgende signalen sterk naar voren:

  •     Er is meer behoefte aan structuur, duidelijkheid en kaders;
  •     Er is meer behoefte aan contacturen en begeleiding;
  •     Er heerst angst om niet bekwaam uit de opleiding te komen.

Uit de feedback kwamen ook positieve ervaringen naar voren:

  •     Studenten worden gedwongen meer zelf na te denken, waardoor de stof beter blijft hangen;
  •     De ‘bedoeling’ wordt stapsgewijs duidelijker naarmate de student verder in de opleiding komt;
  •     De waardering is hoog voor de docenten en ondersteuning, die keihard werken om het geheel succesvol  te maken.

Op basis van deze input heeft de NPB de volgende aanbevelingen gedaan.

Beoordelingsmatrix
Een oplossing voor de heersende onduidelijkheid zou het invoeren van rubrics (beoordelingsmatrix) kunnen zijn. Dat geeft studenten houvast tijdens het vullen van hun portfolio en zorgt er ook voor dat de docenten allemaal op dezelfde lijn zitten. Zij kunnen naar de rubrics verwijzen bij onduidelijkheid over de gewenste informatie. Daarnaast kunnen de examinatoren de rubrics gebruiken om het opgeleverde portfolio te beoordelen. Wanneer een rubric is vastgesteld, wordt deze op een toegankelijke plek geplaatst. Zo staat niemand meer voor verrassingen en worden de studenten op een transparante manier beoordeeld.

Bespreekbaarheid angsten
Het is van belang dat de studenten als goede dienders met zelfvertrouwen de opleiding verlaten. Maak hun angsten over hun vakbekwaamheid bespreekbaar, zo krijgt de Academie de kans ze weg te nemen.

Studentenraden en bonden
Betrek de studentenraden veel meer bij de verdere ontwikkeling van het onderwijs. Gebruik ze als een spiegel. Betrek ook de bonden steeds meer bij het geheel. Ook die ontvangen veel informatie die waardevol kan zijn voor de verdere verbetering en ontwikkeling.

Presentatie en interactie
Recentelijk heeft een pilot gedraaid van een lesuur ‘integriteit’. De opzet was het methodisch bespreken van casussen en de rol daarin van alle betrokkenen. Door de krachtige presentatie en de ruime interactie tijdens de les waren de bewustwording en waardering achteraf enorm. Deze vorm vraagt om een ruimere toepassing, zeker gezien de flinke toename van mentale en integriteitsproblemen binnen het korps.

Tijdens de overhandiging van Noodkreet PO21 zijn deze en andere punten globaal doorgenomen. De directie liet weten een aantal ervaringen en inzichten te herkennen en de rest te zullen bestuderen. Verder meldde zij twee klassen te hebben ‘geadopteerd’ en bij deze studenten vanaf de start fysiek over hun schouder te zullen meekijken. Een initiatief dat de bonden enorm toejuichen!

De NPB is blij om te zien dat steeds meer problemen zijn en worden getackeld, maar we zijn er nog niet. Door middel van een structureel overleg tussen de bonden en de sectorleiding hopen we de lijnen kort te houden en snel te kunnen blijven schakelen met de Politieacademie.

Voor de aankomende periode staan bezoeken aan de LOP’s op de planning. Hierover binnenkort meer.

Loop jij binnen de opleiding tegen zaken aan? Laat het ons weten via het NPB-studentenloket!

Meer over:
Student