21 december 2023

Update flexbonus (ook) voor tweedejaars aspiranten

De NPB is dit jaar een rechtszaak gestart over de weigering van de werkgever om ook tweedejaars aspiranten aanspraak te geven op de tijdelijke (jaarlijkse) tegemoetkoming wegens extra hoge werkdruk (‘flexbonus’) die in de politie-cao 2022-2024 is afgesproken. Onlangs vond de eerste rechtszitting in het kader van deze zogeheten proefprocedure plaats. De uitspraak valt niet eerder te verwachten dan medio januari.

De aangespannen rechtszaak is gebaseerd op (door de NPB) ingediende bezwaarschriften tegen de salarisstrook van tweedejaars aspiranten van december 2022 – de strook waarop de eerste flexbonus had moeten staan. Afgelopen juni verklaarde de werkgever deze bezwaren ongegrond. Een betreurenswaardig besluit, maar daarmee was de weg wel officieel vrij om de gang van zaken aan de rechter voor te leggen.

Salarisstrook december 2023
Inmiddels is duidelijk dat het juridisch noodzakelijk is om ook bezwaar te maken tegen de salarisstrook van 21 december 2023 – de strook waarop de tweede flexbonus had moeten staan. De NPB is momenteel aan het uitzoeken hoe we deze operatie het handigst kunnen organiseren – ook voor spijtoptanten en nieuwe tweedejaars aspiranten.

Sowieso zullen alle belanghebbenden die willen (blijven) meedoen in de proefprocedure uiterlijk in januari (opnieuw) hun gegevens moeten aanleveren. Over de aanpak daarvan komen we na de jaarwisseling zo spoedig mogelijk met nadere informatie.

Meer dan voldoende reden dus om in januari de NPB-website en onze e-mails over de flexbonus goed in de gaten houden!

--------------------------

Hoe zit het ook alweer?
De werkgever houdt vol dat hij doet wat met de bonden in de politie-cao 2022-2024 is afgesproken. Volgens de tekst daarvan wordt de flexbonus toegekend aan dienders met een vaste aanstelling. Het uitsluiten van aspiranten zou zijn gebaseerd op de mate van verantwoordelijkheid die medewerkers dragen tijdens hun extra (flexibele) inzet.

De NPB heeft aangedrongen op gelijke behandeling van gelijke gevallen bij het toekennen van het recht op de tegemoetkoming en daarbij verwezen naar de eveneens flink toegenomen extra (flexibele) inzet van aspiranten.