12 juni 2023

Update flexbonus (ook) voor aspiranten

Het korps heeft een formeel besluit genomen op het door de NPB en andere politiebonden ingediende bezwaar tegen het niet toekennen van een flexbonus aan aspiranten. De eerste stap in een proefprocedure over deze kwestie, die de bonden (indien nodig) tot de hoogste rechterlijke instantie zullen voortzetten. Helaas is het bezwaar ongegrond verklaard.

Het korps blijft bij zijn standpunt dat hij precies doet wat met de bonden is afgesproken in de politie-cao 2022-2024. Volgens de tekst daarvan wordt de flexbonus toegekend aan dienders met een vaste aanstelling. Het ontbreken van aspiranten zou zijn gebaseerd op de mate van verantwoordelijkheid die medewerkers dragen tijdens hun extra (flexibele) inzet.

Gelijke behandeling
Wij hebben aangedrongen op gelijke behandeling van gelijke gevallen bij het toekennen van het recht op de tegemoetkoming en daarbij herhaaldelijk verwezen naar de eveneens flink toegenomen extra (flexibele) inzet van aspiranten.

Bezwaarschriften 'aangehouden'
Wat zijn de praktische gevolgen van de ongegrondverklaring? Ten eerste dat uitbetaling van de flexbonus aan aspiranten er voorlopig helaas niet in zit. Ten tweede dat de meer dan duizend bezwaarschriften die de bonden namens hen hebben ingediend nog wat langer moeten worden ‘aangehouden’ (in de wacht blijven staan). 

De bonden werken momenteel aan een inhoudelijke reactie op het besluit van het korps. Binnenkort volgt daarover meer informatie.