13 september 2018

Update CAO

De afgelopen weken is er aan de CAO-tafel intensief verkend en onderhandeld. Die onderhandelingen lopen nog steeds en zijn na de aanzegging van de acties van het komend weekend verder geïntensiveerd. De druk die van de aangekondigde acties uitgaat is fors.

Morgen dient een kort geding waarmee de werkgever vraagt om een verbod van die acties. Onze advocaat bereidt zich goed voor. Wat de bonden betreft is er geen sprake van gevaar voor de burger en dus geen reden om de acties te verbieden.

Bij de onderhandelingen worden betekenisvolle stappen gezet. De onderhandelaars van de bonden zijn hierover op dit moment positief gestemd. Over de oplossingsrichtingen worden partijen het steeds meer eens. De bonden zullen morgen hun besturen bijeen roepen om voor te leggen of de vorderingen die zijn gemaakt wat hen betreft de juiste zijn.

Meer over:
CAO