20 april 2023

Update: automatische doorstroom naar seniorfunctie

De NPB krijgt regelmatig vragen binnen over het historische loopbaanproject dat in 2019 bij de politie is gestart: de doorstroom van 9.000 zittende generalisten met een N4- of N3-diploma naar een seniorfunctie. Meest gestelde vraag: ik ben nog steeds niet bevorderd; word ik benadeeld? Antwoord: nee, op basis van de gemaakte afspraken ben je kennelijk gewoon nog niet aan de beurt.

Hoe zat het ook alweer?
In de politie-cao 2018-2020 spraken de werkgever en de bonden af dat vanaf 2021 een duidelijk loopbaanpad van kracht zou worden voor nieuwe instromers in de MBO 4-basispolitieopleiding. Als deze collega’s consistent voldoende functioneren en op tijd aan de nodige mobiliteitseisen voldoen, krijgen ze maximaal tien jaar na het afronden van hun opleiding tot allround politiemedewerker gegarandeerd een seniorfunctie. In 2033 zullen dus de eerste ‘nieuwe’ collega’s op basis van dit afgesproken loopbaanpad zo'n functie kunnen claimen.

Overgangsbeleid
De bonden hebben vervolgens bedongen dat deze afspraak ook een positieve uitwerking moest hebben op het loopbaanperspectief van twee soorten zittende medewerkers.

  • Ten eerste de collega’s met een MBO 4-diploma op zak die om een of andere reden nog steeds een N3-functie vervulden.
  • Ten tweede de zittende generalisten met een N3-diploma die konden aantonen op grond van hun praktijkervaring inmiddels te beschikken over N4-werk-en-denkniveau.

Voor deze beide categorieën – in totaal 15.000 medewerkers – werd met de werkgever een overgangsbeleid afgesproken. Zij kregen de mogelijkheid om zich aan te melden voor een gegarandeerde bevordering naar een seniorfunctie binnen twaalf jaar. Dat was de overeengekomen overgangsperiode: de twaalf jaar voordat de in 2021 aan hun opleiding begonnen collega’s op basis van het nieuwe gegarandeerde loopbaanpad aan de beurt zouden zijn voor een seniorfunctie.

Functiebeschrijving senior
Negenduizend collega’s meldden zich voor deze loopbaanstap aan. Zesduizend collega’s zagen van de aangeboden promotie af, wellicht omdat ze goed begrepen dat ze daarna ook echt konden worden ingezet voor alle taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die in de functiebeschrijving van een senior medewerker zijn opgenomen.

In juni 2019 werd een akkoord bereikt over de aanpak van deze jarenlange operatie, die in december 2019 van start ging.

Automatische bevorderingen
Het overgangsbeleid voorziet erin dat jaarlijks 500 generalisten (schaal 7) automatisch en op de eigen werkplek worden bevorderd naar een seniorfunctie (schaal 8). Deze automatische bevorderingen vinden plaats op volgorde van het aantal dienstjaren. Aan het begin van ieder jaar worden de volgende 500 collega’s die op basis van hun aantal dienstjaren aan de beurt zijn geselecteerd, zodat deze bevorderingen met ingang van 1 april van dat jaar kunnen worden doorgevoerd.

Seniorfunctie op basis van sollicitatie
Naast de automatische bevorderingen worden jaarlijks ook vacatures voor seniorfuncties opengesteld. In het kader van het overgangsbeleid kunnen zowel aangemelde MBO 4-generalisten als zittende collega’s in een seniorfunctie daarop met voorrang solliciteren. Cruciaal verschil met de automatische bevorderingen is wel dat bij het solliciteren naar opengestelde vacatures het behoud van de huidige werkplek niet gegarandeerd is. Ook vindt de selectie plaats op basis van de meeste geschiktheid conform het wervings- en selectiebeleid; het aantal dienstjaren speelt daarbij geen rol.

Duidelijkheid
Het is begrijpelijk dat de collega’s die zich voor een automatische bevordering hebben aangemeld graag willen weten wanneer (in welk jaar) ze een seniorfunctie krijgen. Helaas is dat niet met volledige zekerheid te zeggen. Het is namelijk niet zo dat de lijst met zittende kandidaten voor een seniorfunctie in 2019 definitief is vastgesteld en dat daaruit steeds het volgende groepje van 500 collega’s wordt gepakt.

Dynamische lijst
Op basis van de afspraken is het een dynamische lijst. Jaarlijks komen er kandidaten bij doordat zittende generalisten met een N3-diploma hun N4-doorstroomopleiding met goed gevolg afronden. Als zo’n collega over meer dienstjaren beschikt dan kandidaten die al op de lijst staan, schuiven deze kandidaten een plekje naar beneden.

Aan de andere kant kunnen er jaarlijks ook kandidaten wegvallen doordat collega’s de dienst verlaten of met succes hebben gesolliciteerd op een opengestelde vacature voor een seniorfunctie (al dan niet op de huidige werkplek). Afhankelijk van hun aantal dienstjaren kunnen deze wegvallers ervoor zorgen dat de rest weer een of meer plekjes stijgt op de lijst.

De maximaal haalbare duidelijkheid op basis van de gemaakte afspraken is dus een indicatieve jaarlijst. Dat wil zeggen: een lijst op basis van de huidige stand van zaken, die logischerwijs ieder jaar opnieuw wordt ververst. Hieronder de meest recente jaarlijst, in maart 2023 gepubliceerd door het korps.

Let op: als je aan de beurt bent voor automatische bevordering, wordt daartoe in YouForce voor een beperkte periode een tegel voor je opengezet. Het is zaak dat je dan op tijd op die tegel reageert.

Behapbare inhaalslag
Tot slot een vraag die ook (weer) regelmatig opduikt: waarom moet ik überhaupt wachten? Waarom is er in 2018 niet afgesproken alle hoofdagenten in één keer een seniorfunctie te geven? Helaas, dat zat er niet in. De bonden wisten voor elkaar te krijgen dat 9.000 medewerkers aanspraak kregen op een schaal erbij. Maar de werkgever maakte meteen duidelijk daarbij geen wonderen te kunnen verrichten – noch financieel, noch organisatorisch. Het maximaal haalbare aan de onderhandelingstafel was de toekenning van seniorfuncties aan zittende generalisten in jaarlijkse porties van (minstens) 750 per jaar vanaf 2019 – minstens 500 automatisch en minstens 250 via vacatures.

Meer over:
Loopbaanbeleid