27 juni 2022

Toegang tot doorstroomtraject N2>N3 verruimd

In april 2021 werden de bonden en de werkgever het eens over een verantwoorde manier om daarvoor geschikte surveillanten (politieassistent, MBO-2) versneld te laten doorstromen naar de functie van agent (politiemedewerker, MBO-3). Bij het regelen van dat speciale kwalificatietraject N2/N3 bleek echter een groep collega’s over het hoofd gezien. Die omissie is nu hersteld; ook zij krijgen de kans om door te stromen naar agent.

Het betreft de collega’s met een N2-basispolitiediploma die op enig moment zijn overgestapt naar een N3-functie waarvoor geen  politiediploma vereist is maar een boa-diploma. Concreet gaat het dan om functies als medewerker of generalist in de vakgebieden Beveiliging, Meldkamer of Intake en Service. Door deze loopbaanstap vielen ze buiten de doelgroep die de werkgever en de bonden vorig jaar afspraken voor het doorstroomtraject N2/N3.

Alsnog agent worden
Na de lancering bleek al snel dat voor dit traject ook de nodige belangstelling bestond onder voormalige surveillanten die naar een boa-functie waren overgestapt. Als ze de kans kregen om via het speciale kwalificatietraject versneld door te stromen naar de N3- functie van agent binnen een basisteam, dan zouden ze dat alsnog graag doen.

Versterking basisteams
Zoals bekend is het zo snel mogelijk wegwerken van de onderbezetting binnen de basisteams een urgente noodzaak. De werkgever en de bonden waren het afgelopen maand dan ook snel eens over een aanpassing van de zogenaamde beleidsregel Doorstroomtraject N2.

Doelgroep uitgebreid 
De doelgroep van deze regeling wordt uitgebreid met de collega’s die over een N2-basispolitiediploma beschikken maar nu in een medewerker- of generalistenfunctie werken in de vakgebieden Beveiliging, Meldkamer of Intake en Service. Mits ze aan de voorwaarden voldoen, krijgen ook zij de mogelijkheid aan het kwalificatietraject N2/N3 deel te nemen. 

Belangrijk: die kans komt pas beschikbaar nadat de aanvankelijke doelgroep (collega’s in de functie van surveillant) is doorgestroomd. Anders dan zij hebben de nu toegevoegde collega’s immers al een keer een loopbaanstap naar een hogere (N3-)functie kunnen zetten.

Meer over:
Loopbaanbeleid