7 juli 2022

Tijdelijk extra gemakkelijk en voordelig verzekerd bij Loyalis!

Tot en met 30 september kunnen politiemedewerkers bij Loyalis een aanvullende inkomensverzekering bij arbeidsongeschiktheid afsluiten zonder medische vragen te hoeven beantwoorden. Een tijdelijk extra voordeel bij een aantrekkelijke verzekering, onder andere doordat de werkgever 25 procent van de premie betaalt.

Deze voordelige mogelijkheid tot bijverzekeren is in 2012 door de bonden afgedwongen en vastgelegd in de politie-cao 2012-2014. Het gaat om een politiespecifiek verzekeringspakket, dat voorziet in aanvullingen op de uitkeringen die je van de werkgever, UVW en van het ABP ontvangt als je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt en daardoor met inkomensverlies geconfronteerd wordt.

Tijdelijk aanbod
Deze arbeidsongeschiktheidsverzekering is voordelig doordat de werkgever 25 procent van de premie voor zijn rekening neemt en doordat de premie wordt ingehouden op het bruto salaris. Collega’s die de verzekering nog niet hebben afgesloten bij Loyalis kunnen dat tot 30 september doen zonder medische vragen te hoeven beantwoorden. Een tijdelijk aanbod, waardoor je de verzekering gemakkelijk en snel kunt aanvragen – zonder medische vragen te hoeven beantwoorden.

Ziek worden of een ongeluk krijgen – het kan iedereen gebeuren en een flinke impact hebben op je persoonlijke situatie. Een verzekering geeft je financiële rust als je (deels) arbeidsongeschikt raakt. Je hebt dan al genoeg zorgen aan je hoofd.

Eigen keuze
Bij het afsluiten van de arbeidsongeschiktheidsverzekering van Loyalis kies je zelf voor welke risico's je verzekerd bent. Loyalis biedt diverse dekkingen: gedeeltelijk arbeidsongeschikt, volledig arbeidsongeschikt of een combinatiepolis. Zo bevat de verzekering bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid bijvoorbeeld een aanvulling van je inkomen bij loonkorting wegens ziekte. Loyalis vult dan aan tot 90 procent van het verzekerd jaarinkomen. (Dat is aan de orde na 1 jaar ziekte, als je geen volledige doorbetaling hebt wegens dienstongeval of beroepsziekte).

Kies je voor een dekking die ook volledige arbeidsongeschiktheid bevat, dan ben je bij een arbeidsongeschiktheid van 80 tot 100 procent verzekerd van een aanvulling op je inkomen van maar liefst 10 procent tot aan de AOW-leeftijd.

Meer weten of direct afsluiten?
KLIK HIER voor meer informatie, een overzicht van alle dekkingen, het berekenen van je premie en het online aanvragen van de verzekering.

Meer over:
Rechtspositie