30 november 2017

Themadag Veiligheid Binnenstebuiten

Hoe kunnen we collega’s met een andere kleur, seksuele geaardheid of chronische ziekte een veilige werkomgeving bieden en ze omarmen? Hoe om te gaan met negatieve onderbuikgevoelens bij anderen en verhitte discussies? Over dat en nog veel meer ging de themadag Veiligheid Binnenstebuiten van FNV Veiligheid in Doorn op woensdag 29 november.

In een goedgevulde zaal brak NPB-voorzitter Jan Struijs het ijs met een bevlogen toespraak. Volgens hem dreigt de politie de aansluiting bij de multiculturele en diverse maatschappij kwijt te raken als ze daar geen afspiegeling van is. ‘Bij veel collega’s is de kans dat ze in hun wijk collega’s en burgers met een migratieachtergrond tegenkomen nihil. Praktisch gezien kun je alleen uit die die bubbel komen door te rouleren.’ Pas op met geintjes over een andere kleur, afkomst of ziekte, adviseert Struijs. ‘Het is niet zo van: hé, het is maar een geintje. Want het raakt mensen in hun hart.’

Meng je in de discussie!
Wil de Nationale Politie iedere collega een veilig werkklimaat bieden, dan moet volgens korpschef Erik Akerboom het debat over hoe je collega’s figuurlijk gesproken omarmt wel kunnen plaatsvinden. ‘Dat vraagt veel van de partijen. Zo betekent het dat we anders moeten gaan opleiden. Daarbij gaat het om veel meer dan een hoofddoekje of een kleur. Het gaat ook om zaken als: hebben we voldoende mensen die cybercrime tegengaan, hebben we wel voldoende jongeren? Doen we niets, dan verliezen we onze legitimiteit.’

Tegenspraak
Ook Akerboom benoemde de door Struijs geschetste bubbel, en hoe hieruit te komen. Er komen veel emoties kijken bij dit thema, weet ook de korpschef. ‘Maar ik zeg: als ergens in een werksituatie of op een internetforum een ongemakkelijk of pijnlijk verhaal wordt verteld, meng je dan in de discussie! Ook als er extremiteiten worden geuit, want die verdienen tegenspraak. Dus óók als in de auto of tijdens de wacht die foute opmerking wordt gemaakt.’ Maar, zo klinkt de vraag, we hebben al zoveel gepraat, wanneer gaan we wat doen? Akerboom: ‘We doen al iets in de werving en bij opleidingen.’

Investeer in onderwijs en vorming
Ook spreker Prof. Dr. Desiree Verweij wees in haar toespraak op het belang van het aandacht besteden aan diversiteit tijdens de opleiding. Andersheid wordt pas omarmd als we elkaar leren kennen, vertelde ze. ‘Het belang en de erkenning van waarden moet gezien worden. Er dient ook sprake te zijn van emotionele betrokkenheid, anders werken waarden niet. Zonder emotionele betrokkenheid stompen mensen af, worden ze cynisch en dat kan leiden tot normoverschrijdend gedrag.’

Wees een ridder
Tijdens de themadag was er in een paneldiscussie ook aandacht voor chronisch zieken. En hield Saskia Maarse een prachtig verhaal over de Nederlandse cultuur en de wonderlijke voorbeelden (zoals onpersoonlijke kringgesprekken bij verjaardagen) in de ogen van buitenlanders. Spreker kol. Lt. Mostafa Hilali hield het gehoor spiegels voor met prikkelende uitspraken. En Adrie de Herdt had een geestig betoog over hoe je je het beste kunt verhouden tot mensen uit andere culturen: wees een ridder. Meer hierover op www.ridderfactor.nl. Al met al was het een geslaagde dag.

Meer over:
VGW