20 januari 2021

Politiebonden: ‘vaccineer politiemedewerkers’

Politiebonden NPB, ACP, ANPV en Equipe hebben namens hun leden een brandbrief aan het kabinet gestuurd met daarin een dringend beroep om politiemensen direct NA de zorgmedewerkers te vaccineren. Met de komende avondklok en de rol die van politiemensen wordt gevraagd in de handhaving is vaccinatie dé manier om politiemensen en de samenleving te beschermen.

Het gaat hier niet om een nieuwe oproep. Enkele weken geleden is ook al door de bonden aangedrongen op het vaccineren van politiemensen. Aan dit verzoek is geen gehoor gegeven, maar de wereld ziet er ineens weer helemaal anders uit, uitbreiding en hogere gevaarzetting door de ‘Engelse variant’ van het Coronavirus en de invoering van een avondklok om de impact van het virus te beteugelen. Wat de politiebonden betreft redenen voor de regering om direct NA de zorg ook politiemensen te laten vaccineren.

Avondklok en toenemende weerstand
Naast alle maatregelen die al eerder zijn afgekondigd komt er een avondklok aan. Deze maatregel heeft een enorme impact op onze samenleving. Van politiemensen wordt een extra inspanning gevraagd om de nieuwe maatregel te handhaven, terwijl wij weten dat een groeiend deel van de samenleving weerstand voelt. De effecten daarvan werden afgelopen zondag zichtbaar in Amsterdam. Een grote groep uitvoerende politiemensen heeft in de dagelijkse praktijk al te maken met burgers die besmet lijken te zijn met het Coronavirus. De politiebonden vinden dat politiemensen zoveel als mogelijk moeten worden beschermd en het in het belang is van de samenleving om het aantal beschikbare collega´s op peil te houden en de risico´s op politiemensen die het virus verder brengen uit te sluiten.

Stappen vooruit zetten
De regering verwacht van politiemensen dat zij in deze tijden meerdere stappen vooruit doen. Diezelfde regering is dan ook niks meer of minder verplicht om er voor te zorgen dat alles wat in hun vermogen ligt gedaan wordt om operationele politiemensen zo spoedig mogelijk te vaccineren. Helaas wordt nu nog steeds over dit onderwerp een afwachtende houding aangenomen. Dat leidt tot boosheid, onvrede en frustratie binnen de politie. Dat is dan ook de reden dat de gezamenlijke bonden een brandbrief hebben verzonden.

Het kabinet is aan zet.

Meer over:
Corona