21 maart 2017

Tegemoetkoming omrijdkosten geregeld

Op aandringen van de NPB is in Youforce een nieuwe tegel opgenomen waarmee je extra reiskosten voor je woon-werkverkeer kunt declareren als je door een tijdelijke wegafsluiting een periode flink moet omrijden om op je werkplek te komen.

Sinds juli 2016 worden politiemedewerkers geacht zelf hun reiskosten woon-werkverkeer te declareren via Youforce. Ze ontvangen vervolgens een tegemoetkoming in deze kosten op basis van de snelste route tussen woon- en werkadres volgens de routeplanner van het korps.

Dagen- of wekenlang omrijden
De NPB heeft van begin af aan aandacht gevraagd voor het nadeel dat politiemedewerkers van dit systeem kunnen ondervinden als ze door tijdelijke wegafsluitingen gedwongen zijn om te rijden. Dat is uiteraard geen probleem als het om één keertje omrijden gaat of om een beperkt aantal kilometers, maar het kan bij langdurige bouw- of onderhoudsprojecten ook een dagen- of wekenlange noodzaak zijn.

Drempelbedrag van € 50
De werkgever en de bonden hebben afgesproken dat ook voor dit soort omrijdkilometers een tegemoetkoming van € 0,18 wordt betaald. Belangrijke voorwaarde is wel dat je dan minstens recht moet hebben op een bedrag van € 50. Met andere woorden: een medewerker moet in totaal minstens 278 omrijdkilometers hebben gemaakt om voor de extra tegemoetkoming in aanmerking te komen.

Terugwerkende kracht
Daarbij wordt er stilzwijgend van uitgegaan dat je ook bij het omrijden de snelste route probeert te nemen. Het maximum voor het aantal te declareren kilometers blijft 120 voor een enkele reis – inclusief dus de omrijdkilometers. De Youforce-tegel voor aanvullende declaraties vanwege omrijdkilometers is actief sinds donderdag 16 maart 2017. Je kunt hem gebruiken voor het indienen van declaraties vanaf 1 juli 2016.

Voor alle duidelijkheid

  • Je mag per wegafsluiting meerdere keren een declaratie indienen. Je hoeft niet te wachten tot het einde van de wegafsluiting: je kunt declareren zodra je in aanmerking komt voor minstens € 50 aan extra tegemoetkoming (minstens 278 omrijdkilometers).
  • Voor de te rijden alternatieve snelste route is geen routeplanner beschikbaar; je moet dus zelf het aantal omrijdkilometers vaststellen.
  • Omrijdkilometers vanwege een file tellen niet mee voor het halen van het drempelbedrag van € 50. Het omrijden moet noodzakelijk zijn door een wegafsluiting.

De NPB is blij dat het zo snel gelukt is met de werkgever tot deze regeling te komen.

Meer over:
Rechtspositie