Paul Lathouwers NPB-eenheidsbestuurder

Team Transport Den Haag: opnieuw stiptheidsacties?

Vorig jaar mei hebben wij bericht over de onrechtvaardige situatie waarin de collega’s van Team Transport Den Haag zich bevinden na de invoering van het nieuwe functiegebouw (LFNP) en de daaropvolgende personele reorganisatie. Kort samengevat komt het erop neer dat deze politiemensen binnen het korps hetzelfde werk doen als hun collega’s in Amsterdam en Rotterdam, maar daarvoor structureel minder betaald krijgen.

Na een maand van door de NPB gesteunde stiptheidsacties ging het korps op 30 maart 2017 overstag. De collega’s uit Den Haag kregen een eenmalige vergoeding toegekend en een maandelijkse toelage, bedoeld om de tijd te overbruggen die de werkgever nodig had om een kosten- en batenanalyse (‘business case’) te maken. Op basis daarvan konden dan besluiten worden genomen over het aanpassen van de organisatie en de functies en bezoldiging van de betreffende medewerkers.

Wachten en nog eens wachten
We zijn inmiddels ruim anderhalf jaar verder en de organisatie is nog steeds niet aangepast. Sterker nog: het formele traject daarvoor is nog niet eens opgestart. De collega’s uit Den Haag wachten dus nog steeds op duidelijkheid over hun positie en de bijbehorende bezoldiging.

Daarnaast is bekend geworden dat in Amsterdam nieuwe collega’s bij het Team Transport op dezelfde manier bezoldigd worden als het zittend personeel, terwijl daar geen grondslag voor is. Het korps houdt dus oude verschillen in stand (dat mag), maar creëert daarnaast in overeenkomstige gevallen ook weer nieuwe verschillen. Dat kan nooit de bedoeling zijn.

Uitgenodigd voor overleg
De collega’s van Team Transport Den Haag hebben zich inmiddels opnieuw tot de NPB gewend. Wij hebben het korps opnieuw formeel aangeschreven, met als gevolg dat we zijn uitgenodigd om op donderdag 20 december over deze kwestie te komen overleggen.

Mocht het korps niet bereid zijn gevolg te geven aan de eerdere afspraken, dan zal het actietraject opnieuw worden gestart en ook een juridische procedure. Wij hopen dat de werkgever het dit keer niet zo ver laat komen, maar voor ons is wel klip en klaar dat er iets moet gebeuren.

Ongetwijfeld snel meer!

Meer over:
Blog