12 mei 2020

Studenten onzeker over loopbaanperspectief

Onder de huidige politiestudenten bestaat veel onduidelijkheid over het loopbaanperspectief dat hun opleiding gaat opleveren. Vragen om opheldering en bijstand op dat gebied blijven bij de NPB binnenkomen. NPB-bestuurder Frank Kuiper is al een half jaar met de werkgever in gesprek om een oplossing te bereiken. ‘Ik hoop dat er snel goed nieuws bekendgemaakt kan worden.’

In 2018 besloot het korps tot een tijdelijke maatregel om iets te doen aan het verstopt raken van de doorstroommogelijkheden van collega’s met een niveau 4-diploma. Kuiper: ‘Vanaf oktober 2018 (lichting 18-41) kregen studenten die geworven waren voor de opleiding op niveau 4 in eerste instantie alleen de opleiding op niveau 3 aangeboden. Het idee was dat ze dan na twee jaar en vier maanden hun niveau 3-diploma haalden en vervolgens aan de slag gingen in een functie op dat niveau (agent/hoofdagent, schaal 6/7). In een later stadium kwamen ze dan terug naar de Politieacademie voor de twee modules die ze nog nodig hadden voor een niveau 4-diploma – de benodigde kwalificatie om uiteindelijk door te stromen naar een seniorfunctie (schaal 8).’

Onduidelijkheid
Helaas bleek de Nationale Politie tegen de eerste lichting studenten die ermee te maken kreeg niet altijd en overal even duidelijk te zijn geweest over de knip in hun opleidingstraject. Kuiper: ‘Sterker nog: er zijn heel wat studenten die pas tijdens de kennismakingsweken te horen kregen dat ze een niveau 3-klas waren. Dat spoorde dan niet met de gegevens op het ontvangen aanstellingsbesluit, maar daar deed het korps niet moeilijk over. In YouForce was doodleuk een aangepast besluit geüpload, waarin het opleidingsniveau was aangepast. Op het arbeidsvoorwaardenformulier waren de instroomfunctie en -schaal zelfs met pen veranderd.’

NPB in actie
In de zomer van 2019 kreeg de NPB zulke duidelijke signalen over de onvrede onder de betreffende studenten, dat Frank Kuiper poolshoogte ging nemen. Over zijn bevindingen publiceerde hij in september 2019 een blog op de NPB-website. In oktober zat hij voor het eerst over de kwestie aan tafel met het hoofd Human Resources van het korps. Tegelijkertijd werd collectief bezwaar aangetekend namens alle studenten die bij de NPB gemeld hadden dat ze zich door de gang van zaken gedupeerd voelden.

Lichtingen na 18-41
En hoe zit het met de studenten uit de lichtingen na 18-41? ‘Die lijken beter geïnformeerd over de knip in hun opleidingstraject’, zegt Kuiper. ‘Zij vragen zich vooral af hoe lang het zal duren voor ze naar de Politieacademie kunnen terugkeren voor de twee modules (kerntaken Opsporing en Signaleren en adviseren) die ze voor een niveau 4-diploma nodig hebben.

Vaste loopbaanpaden
De onzekerheid daarover is merkbaar toegenomen door de nieuwe afspraken tussen de werkgever en de bonden (vastgelegd in de politie-cao 2018/2020) over een gegarandeerd loopbaanpad voor alle instromers op niveau 4 vanaf 1 januari 2021. En nog meer door het in juni 2019 afgesproken overgangsbeleid voor het huidige personeel, dat de komende jaren een enorm beslag zal leggen op de beschikbare aanbod aan doorstroomopleidingen naar niveau 4. Komen de huidige studenten daarbij als laatste aan de beurt? En zijn ze dan niet veel slechter af dan de nieuwelingen vanaf 1 januari 2021?

Knip opheffen
Na een aarzelend begin is het overleg met de werkgever de afgelopen maanden behoorlijk open en constructief geweest, meldt Frank Kuiper. ‘De inzet van de NPB is het opheffen van de knip voor alle huidige niveau 4-studenten. De volgende vraag is dan hoe je dat praktisch moet realiseren. Het korps is nu bezig de mogelijkheden op dat gebied te onderzoeken. Ik heb goede hoop dat er op basis van de uitkomsten snel knopen doorgehakt kunnen worden.’

Meer over:
Student