16 maart 2019

Stop de sluipmoord op de pensioenen!

Al tien jaar is de politiek bezig ons pensioenstelsel langzaam maar zeker te vergiftigen. En dat is zonde, want het is een financieel gezond stelsel en ook nog eens gebaseerd op een verstandig ideaal: solidariteit tussen jong en oud en arm en rijk. Kom dus mee naar Den Haag op maandag 18 maart om de politiek te laten zien hoe belangrijk we deze sociale verworvenheid vinden!

Het verzieken van onze pensioenvoorzieningen is een bewuste politieke keuze. Op korte termijn is het belangrijkste doel het verlagen van de pensioenpremies die werkgevers – waaronder de overheid – ieder jaar moeten betalen. Mocht deze politieke lijn ertoe leiden dat ons huidige pensioenstelsel op den duur het loodje legt, dan zullen bepaalde partijen daar niet rouwig om zijn. Maar voor politiemedewerkers is dat geen aantrekkelijk perspectief. Want zonder collectieve regeling wordt ieder individu weer zelf verantwoordelijk voor de opbouw van zijn pensioenkapitaal – en dus voor het moment waarop hij kan stoppen met werken.

Al flink wat schade
De politiebonden zijn dan ook al jaren in verzet tegen de politieke sluipmoord op het pensioenstelsel. Dat heeft helaas niet kunnen voorkomen dat er al flink wat schade is toegebracht aan de koopkracht van de pensioenuitkeringen (tien procent verminderd door de inflatie), de mogelijkheden om vroegpensioen op te bouwen (fiscaal afgeknepen) en het maatschappelijke en financiële draagvlak van het stelsel (geen verplichte pensioenopbouw voor flex en ZZP).

Versterking noodzakelijk
Op maandag 18 maart komt de gehele Nederlandse vakbeweging in actie om de politiek duidelijk te maken dat ons sociale pensioenstelsel niet langer verziekt moet worden, maar juist versterkt. Wij eisen een Nederland waarin we samen een fatsoenlijk (basis)pensioen opbouwen – met ingebouwde inflatiecorrectie - en iedereen ‘op tijd’ kan stoppen met werken. Dat wil zeggen: met een nog redelijke gezondheid en zonder eerst in de bijstand te belanden.

De politiebonden zetten die eisen kracht bij door samen met andere bonden voor veiligheidswerkers (defensie, marechaussee, brandweer) een massale protestactie te houden op en rondom het Malieveld in Den Haag. Deze actie zal duren van 12.00 tot 17.00 uur.

Kies jij ook voor een Nederland met een sociaal pensioenstelsel?
Dan mag je op 18 maart niet ontbreken in Den Haag!

Kom die maandag naar het politieke centrum van Nederland om het kabinet en de volksvertegenwoordigers te laten zien waar jij voor staat. Voor het meedoen aan deze actie kun je buitengewoon verlof opnemen en het vervoer heen en terug regelen wij, net als voldoende natjes en droogjes.

Meld je vandaag nog aan, dan reserveren wij voor jou een plaats in een vakbondsbus naar keuze. (Eigen vervoer wordt ontraden gezien de beperkte parkeerruimte in Den Haag.)

Graag tot ziens in een bus of in Den Haag!

Meer over:
Pensioen