14 november 2023

Stijgende zorgkosten stuwen PZP-premie op

De premie voor de populairste PZP-basisverzekering (Zorg-op-maat) stijgt vanaf 1 januari 2024 met € 7,60 naar € 145,85 per maand. De premies van de aanvullende PZP-verzekeringen stijgen ook - met € 2 tot € 3 per maand. Dat levert voor deze extra verzekeringen geen kostendekkende premies op, maar de Stichting PZP Polis (= politiebonden) heeft CZ bereid gevonden dat verlies te nemen.

Deze opnieuw forse premiestijgingen zijn onvermijdelijk door de toenemende vraag naar zorg en de sterk gestegen personeelskosten in de zorg, onder andere door het verbeteren van de beloning van de medewerkers.

Verlies
Vorig jaar lukte het CZ om de kostenstijging van de basisverzekering vanuit de reserves te drukken (een investering van 110 miljoen). Voor 2024 vindt CZ dat niet verstandig, gezien de grote onzekerheid over de daadwerkelijke uitgaven aan zorg de komende jaren. Ook wil de verzekeraar graag geld achter de hand houden voor investeringen waardoor de zorg ook op de lange termijn toegankelijk en betaalbaar blijft. Wel was CZ dus bereid om de premiestijgingen nog enigszins te dempen door voor 2024 een verlies in te boeken op de aanvullende PZP-verzekeringen.

Eigen risico
Het door de overheid bepaalde (verplichte) eigen risico blijft in 2024 het bedrag van € 385. Verwacht je grote medische ingrepen en ben je bang het eigen risico niet in één keer te kunnen betalen? Dan kun je kiezen voor gespreide betaling per maand. Aanmelden daarvoor via Mijn PZP is mogelijk tot en met 31 januari 2024.

Nieuwe verzekering speciaal voor jongeren
In 2024 komt PZP met een combinatie van verzekeringen speciaal gericht op jongeren (aspiranten,d). Deze combinatie bestaat uit de Basisverzekering PZP Direct (€ 140,50 per maand) en de aanvullende verzekeringen Jongeren Start (€ 6,00 per maand – tot 31 jaar) en Tand 100 PZP (€ 7,45 per maand).  

Stichting PZP Polis
De Stichting PZP Polis (= de politiebonden) realiseert zich dat een hogere zorgverzekeringspremie direct effect heeft op het huishoudbudget van politiemedewerkers en hun gezinnen. We kunnen echter niet anders dan de noodzakelijkheid van deze premiestijging onder ogen zien. Nederland wordt gemiddeld ouder, waardoor mensen meer en langer gebruikmaken van de zorg. Daarnaast stijgen de loonkosten voor het zorgpersoneel en er is geld nodig om nieuwe technieken te ontwikkelen die bijdragen aan het genezen van ziektes.

Gezien deze ontwikkelingen beperkt de premiestijging voor 2024 zich dan ook niet tot de PZP of de sector politie. Het bestuur van de Stichting PZP Polis zal er ook de komende jaren op toezien dat de premies zo aantrekkelijk mogelijk blijven, de pakketten aansluiten bij het politievak en de service van PZP gewaarborgd is.

Ondanks de premiestijging blijft de meeste populaire basisverzekering van de PZP (Zorg-op-maatpolis) ook in 2024 één van de meest voordelige basisverzekeringen van Nederland.

Meer over:
PZP