11 oktober 2018

Stemmen over het CAO-onderhandelingsresultaat

Op 14 september 2018 hebben de bonden en de werkgever een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe politie-CAO. De leden van de ACP, NPB, ANPV en VMHP bepalen uiteindelijk of dit afsprakenpakket een CAO wordt. Hoe werkt dit? En hoe kun je je mening geven?

We hebben te maken met vier politiebonden, die elk hun eigen statuten en regels kennen. En dus ook elk op hun eigen manier tot een beslissing komen. Volgens de statuten van de NPB beslissen uiteindelijk de vertegenwoordigers van de leden in de Bondsraad over het resultaat. De Bondsraad komt bijeen op woensdag 31 oktober.

Als je gewoon lid of géén lid bent, kun je op twee manier van je laten horen.

CAO-bijeenkomsten
Op dit moment vinden er CAO-bijeenkomsten plaats door het hele land. Hier is iedereen welkom die bij de politie werkt, ook als je géén lid bent van een bond. Daar wordt het resultaat en de keuzes die daarin gemaakt zijn uitgelegd. Op de bijeenkomsten kan je ook je vragen stellen en opmerkingen maken.

Ledenpeiling
Op woensdag 17 oktober om 9.30 uur gaat de digitale ledenpeiling van start. Deze peiling is alleen voor leden van de vier politiebonden. Zij hebben ook de inzet bepaald waarmee de onderhandelaars op pad gestuurd zijn. De peiling sluit op dinsdag 30 oktober om 9.30 uur.

Meedoen aan de digitale peiling kan via een link die NPB-leden per e-mail wordt toegestuurd. Is jouw e-mailadres niet bij de bond bekend, dan kun je de link naar de vragenlijst vinden op de homepage van de NPB-website en in de NPB-app.

Wil je de link naar de vragenlijst graag per e-mail ontvangen, maar weet je niet zeker of de NPB over jouw (meest recente) e-mailadres beschikt? Controleer dan of je op dinsdag 9 oktober een digitale NPB-nieuwsbrief ontvangt. Zo ja, dan ontvang je op 17 oktober ook automatisch de link naar de CAO-peiling.

Heb je op dinsdag 9 oktober geen nieuwsbrief ontvangen? Geef dan de komende week – uiterlijk zondag 14 oktober - je meest actuele e-mailadres door aan de NPB. Dat kan heel gemakkelijk op de NPB-app via MIJN NPB. Heb je die nog niet gedownload, dan kun je het gewenste e-mailadres doorgeven via la@politiebond.nl - graag met vermelding van naam en postcode.

Representativiteit
We nemen de input uit de bijeenkomsten, maar ook de digitale ledenpeiling erg serieus. Het resultaat zal zwaar meewegen in het besluit dat uiteindelijk door de Bondsraad wordt genomen. Hoe zwaar dit meetelt is afhankelijk van het aantal reacties. We streven naar 50% deelname. Dat wil zeggen: naar voldoende respondenten om er conclusies aan te kunnen verbinden. Ook hopen we de verschillende doelgroepen vertegenwoordigd te zien. Met doelgroepen bedoelen we onder andere verschillende leeftijden, verschillende domeinen (ondersteuning, uitvoering, leiding) en de verschillende eenheden.

Bondsraad
De Bondsraad neemt het definitieve besluit. Daarna wordt op basis van de beslissingen van de vier bonden de balans opgemaakt. Vervolgens wordt de CAO getekend of komt het huidige onderhandelingsresultaat in zijn geheel te vervallen. Op een nader te bepalen tijdstip nemen de werkgever en de bonden dan weer aan de onderhandelingstafel plaats en begint het proces helemaal opnieuw.

Meer over:
CAO