27 september 2021

Start pilot versnelde doorstroom surveillanten (N2)

Eerder dan gepland start in Amsterdam al in de tweede week van november een pilot met een klas surveillanten (MBO 2-niveau) die een versneld kwalificatietraject voor de functie van agent (MBO 3-niveau) gaan doorlopen. De politiebonden hebben hierover in april met de werkgever afspraken kunnen maken, die de afgelopen maanden samen met de Politieacademie (PA) en medewerkers binnen de politie zijn uitgewerkt.

Het kwalificatietraject biedt surveillanten (officieel: assistent politiemedewerkers) die een loopbaanstap willen maken een alternatief voor de reguliere doorstroomopleiding tot politiemedewerker Gebiedsgebonden politiezorg (GGP). Het doel is de doorstroom van surveillanten te bevorderen en daardoor een versnelde instroom van extra politiemedewerkers GGP op de basisteams te realiseren. Die extra collega's zijn daar de komende jaren hard nodig om de werk- en roosterdruk te verlagen.

Hard gewerkt aan vorm en inhoud
In april hebben de bonden en de werkgever afgesproken dat om te beginnen een pilot met drie versnelde klassen zou plaatsvinden in de eenheid Amsterdam. Inmiddels zijn daar enkele voorlichtingsbijeenkomsten voor geïnteresseerde collega’s gehouden. Een projectteam van deskundigen vanuit de eenheid Amsterdam, de Politieacademie en de politiebonden heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan de vorm van de pilot en de inhoud van het kwalificatietraject. Ook zijn voortvarend alle benodigde randvoorwaarden geregeld, zoals begeleiding, huisvesting en middelen. Daardoor kon eerder dan gepland definitief groen licht worden gegeven voor de eerste versnelde klas in de eenheid Amsterdam.

Planning pilotklassen
Na een intensieve selectieprocedure krijgen 24 collega’s (surveillanten) uit Amsterdam als eersten de kans om deel te nemen aan het kwalificatietraject. De ervaringen die zij opdoen worden tussentijds geëvalueerd, zodat het traject meteen kan worden bijgesteld als dat nodig blijkt. Volgens de huidige planning start de tweede pilotklas dan in week 5 van 2022 en de derde pilotklas in week 17 van 2022.

'Bewijs van deelname'
Deelnemers die het doorstroomtraject positief afronden, ontvangen een zogenaamd ‘bewijs van deelname met goed gevolg’. Dat staat niet gelijk aan een diploma, maar ze zijn dan wel gekwalificeerd voor een aanstelling in de functie van medewerker GGP op een basisteam. Na een aantal jaren werkervaring kunnen zij bovendien (verder) doorstromen binnen de geldende loopbaanafspraken bij de politie.

Landelijke uitrol
Een evaluatie van de pilot in de eenheid Amsterdam moet bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het doorstroomtraject N2 – medewerker GGP. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie wordt gekeken in welke vorm en tempo dit doorstroomtraject voor surveillanten (N2) binnen de gehele politie wordt uitgerold.

Meer over:
Loopbaanbeleid