11 februari 2022

Stapelprotest politiebonden tegen uitblijven cao

Het kabinet weigert snel afspraken met de politiebonden te maken over een cao die recht doet aan de loyaliteit waarmee de huidige medewerkers het korps draaiende houden tijdens jaren van ongekende overbelasting. De bonden zien zich daardoor gedwongen de politieke druk op te voeren door het stapelprotest Van kwaad tot erger. De komende weken zullen ze hun leden oproepen steeds meer politiewerk te laten liggen.

De acties van de politiebonden zijn erop gericht het kabinet Rutte IV duidelijk te maken hoezeer de gezondheid en veiligheid van de huidige politiemedewerkers in de knel zijn gekomen door onverstandig politiebeleid van de kabinetten Rutte I tot en met III. De nieuwe regeringsploeg weigert haar verantwoordelijkheid op dat punt te erkennen en mee te werken aan cao-afspraken over verlichting van de huidige situatie.

Wie niet horen wil...
De politiebonden zullen deze verwaarlozing van de belangen van de politiemensen beantwoorden met acties waardoor de huidige gezagsdragers in hun financiële en politieke belangen geraakt worden. Dat gebeurt zoveel mogelijk op publieksvriendelijke wijze, maar dat is eerlijk gezegd niet lang vol te houden. Gezien de aard van het politiewerk hebben vakbondsacties op dat gebied al gauw maatschappelijke gevolgen, uiteenlopend van irritant/vervelend tot ernstig/zorgwekkend.

Vooralsnog hebben de politiebonden voor hun stapelprotest VAN KWAAD TOT ERGER de volgende acties in voorbereiding.

● Geen ondersteuning/bescherming meer leveren aan deurwaarders

● Geen oproepingen van het Openbaar Ministerie meer uitreiken

● Geen (bestuurlijke) rapportages meer leveren aan bestuur en politiek

● Geen openstaande vonnissen meer innen, geen voertuigen buiten gebruik stellen als dwangmiddel tot betaling van boetes (vrijheids- en taakstraffen, schademaatregelen worden uitgezonderd)

● Geen politie-inzet tijdens carnavalsevenementen

● Werkonderbrekingen bij grote evenementen zoals (internationale) voetbalwedstrijden

● Werkonderbrekingen bij de dienst Bewaken en Beveiligen (bewakingseenheid)

● Het afzetten van één of meer (grote) verkeersknooppunten voor een sponsorloop

● Het blokkeren van de toegang tot (de omgeving van) het Binnenhof in Den Haag

------------------------

Meer weten over het stapelprotest Van kwaad tot erger? Neem contact op met het Landelijk Actiecentrum (LAC) van de politiebonden ACP, ANPV, Equipe en NPB via info@politieacties.nl.

Meer over:
cao2022