13 januari 2022

Spoedoverleg met Minister: Politieacties gaan door

De politiebonden roepen de dienstdoende collega’s op om voorafgaand aan hun inzetbriefing van de komende corona persconferentie bijeen te komen voor een vakbondsbijeenkomst. Deze bijeenkomst duurt maximaal één uur. Tijdens de bijeenkomst worden collega’s bijgepraat over het gesprek tussen de vakbondsvoorzitters en de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz dat afgelopen woensdag plaatsvond.

De minister heeft afgelopen woensdag in het, op het laatste moment ingelaste, gesprek aangegeven dat zij ziet dat de politiecapaciteit onder druk staat en dat er een groot beroep gedaan wordt op de inzet van politiemensen. Deze problematiek zal zij ook bespreken met haar collega’s in het kabinet.

De inzet van de bonden voor het gesprek was een harde toezegging op een aantal thema’s. Zolang die toezeggingen er niet zijn, gaan de bonden door met het opbouwen en voorbereiden van acties. Het kabinet zal voor 6 februari reageren op de eisen van de bonden. Op basis van deze reactie worden verdere besluiten genomen over de voortgang van het actietraject.

De vakbondsbijeenkomst is een onderdeel van de estafette actie WAKE-UP CALL 2022 tegen de hoge werkdruk en onderbezetting bij de politie. Het doel van deze acties is de politiek en de burgers duidelijk te maken hoe urgent de capaciteitsproblemen bij de politie zijn. Op dinsdag 28 december vond de eerste actie in dat kader plaats bij de Vreemdelingenpolitie in Ter Apel. Deze actie werd gevolgd door een vakbondsbijeenkomst op zondag 2 januari tijdens de afgelaste demonstratie op het museumplein in Amsterdam.

Museumplein 2 januari
Ondanks het verbod van Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam kwamen toch enkele duizenden demonstranten opdagen, die de ruimte kregen om daar aanwezig te zijn. Het uiteindelijke politieoptreden leidde tot bemoeienis van VN rapporteur Nils Melzer, die op basis van YouTube beelden van maart vorig jaar sprak over ‘Marteling’. Binnen de politiebonden is met verbijstering gereageerd op Melzer. Een onderzoeker van de Verenigde Naties moet onbevooroordeeld en op basis van feiten een conclusie trekken. De politiebonden dienen dan ook een officiële klacht in bij de VN en eisen dat een eventueel onderzoek door een onbevooroordeeld en onafhankelijk persoon wordt verricht.

Misbruikte loyaliteit
De bonden zijn getergd door het gebrek aan oprechte belangstelling van de politiek voor de menselijke gevolgen van de chronische onderbezetting binnen het korps. Nog altijd rekent ‘Den Haag’ erop dat agenten uit loyaliteit en plichtsbesef tot het uiterste zullen gaan om de kwaliteit van het politiewerk zoveel mogelijk in stand te houden. En dat doen ze ook, al kost ze dat steeds meer moeite en al gaat dat steeds meer ten koste van hun gezondheid, veiligheid en privéleven.

Dat steekt enorm, vooral omdat de huidige ellende te voorkomen was geweest door verstandig politiek beleid. In plaats daarvan hebben de kabinetten Rutte I tot en met III gekozen voor het jaar in jaar uit verzwaren van het takenpakket van de Nationale Politie in combinatie met een reeks bezuinigingen in plaats van investeringen.

Regeren is… wegkijken?
Deel van dat bezuinigingsbeleid was ook het jarenlang bewust verlagen van de instroom van nieuwe politiestudenten. Daardoor werd de onderbezetting nog scherper toen de collega’s van de babyboomgeneratie in grote golven met pensioen begonnen te gaan. Omdat er niet op tijd voldoende vervangers zijn opgeleid, vallen er sindsdien nog grotere gaten in de beschikbare capaciteit en ervaring en nemen de werk- en roosterdruk bij de politie sindsdien nog verder toe. Een merkbare daling wordt niet verwacht voor 2026.

Uitputtingsslag
Vandaar dat de politiebonden de estafette-actie WAKE-UP CALL 2022 zijn gestart. Het is niet meer dan logisch dat de volgende actie in dat kader plaatsvindt voor en tijdens de volgende corona persconferentie. Het bewaken van de orde en veiligheid tijdens dit soort zaken is anno 2022 een van de taken die door de chronische onderbezetting bij de Nationale Politie een landelijke uitputtingsslag zijn geworden. Telkens weer trekken ze een enorme wissel op de loyaliteit en het uithoudingsvermogen van collega’s door het hele land.

Cao-perspectief
Het actietraject WAKE-UP CALL 2022 is bedoeld als aanjager van de komende onderhandelingen over een nieuwe politie-cao. Sinds november 2021 voeren de werkgever en de bonden daarover al verkennende gesprekken, maar echt onderhandeld kan er pas worden als de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid benoemd en ingewerkt is. De bonden willen door het actietraject de druk op de politieke ketel houden en verder uitstel van de onderhandelingen in 2022 tot een minimum beperken.

Meer weten over het actietraject WAKE-UP CALL 2022? Neem contact op met het Landelijk Actiecentrum (LAC) van de politiebonden ACP, ANPV, Equipe en NPB via info@politieacties.nl!

Meer over:
cao2022