1 december 2022

Weerbaarheidstraining voor slachtoffers ongewenst gedrag

De Nationale Politie en de politiebonden organiseren dit najaar gezamenlijk weerbaarheidstrainingen om collega's die ten prooi zijn gevallen aan ongewenst gedrag, discriminatie of buitensluiting te ondersteunen. Zij krijgen daarbij kennis en inzichten aangereikt die hen kunnen helpen beter voor zichzelf en elkaar op te komen. Voor de training in december zijn nog plaatsen beschikbaar.

Ben jij het slachtoffer van pestgedrag, ongewenste intimiteiten of machtsmisbruik door collega’s of leidinggevenden? En heb je het gevoel onvoldoende gehoor te krijgen of er alleen voor te staan? Dan is deze training echt iets voor jou.

Hervinden van je kracht
Oorspronkelijk was de training gericht op politievrouwen die met grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik op de werkvloer te maken hadden gekregen. Nu wordt zij aangeboden voor zowel mannen en vrouwen. Het uitgangspunt is overigens niet het slachtofferschap, maar de mogelijkheden om je eigen kracht te hervinden.

Aanmelding
Meedoen aan de training in december? Stuur een mail naar natasja@instituutvoorveiligheid.nl met daarin je contactgegevens en de reden van je aanmelding. Uiteraard gaan we  vertrouwelijk met je gegevens om.