Paul Lathouwers NPB-eenheidsbestuurder

Schaap over de dam

Goed nieuws: het korps lijkt gehoor te geven aan de NPB-oproep om ook talentvolle politieboa’s de mogelijkheid te bieden alsnog een startkwalificatie te bemachtigen voor een politieopleiding op MBO 4-niveau – en dus uitzicht te krijgen op doorstroom naar een functie als (hoofd)agent en op den duur naar een seniorfunctie binnen het korps.

Dit voorjaar wist de actiegroep SODK (surveillant op de kaart) in samenwerking met de NPB bij de werkgever af te dwingen dat collega’s zonder een MBO3- of VMBO/T-diploma de kans krijgen om zich via een toelatingstest te kwalificeren voor de doorstroomopleiding tot (hoofd)agent. Slagen ze voor die test, dan worden ze gelijk gesteld aan mensen die wel aan de diploma-eis voldoen en kunnen ze het verdere selectietraject in.

Niet alleen voor surveillanten
Helaas bleek al snel dat het korps van plan was de toelatingstest uitsluitend aan te bieden aan surveillanten. Daar kwam de NPB tegen in het verweer. De bepaling over de toelatingstest uit de rechtspositie maakt op dit punt immers geen enkel onderscheid.

Kandidaten die niet voldoen aan de in het eerste of tweede lid gestelde eisen (= diploma-eisen – PL), kunnen een toelatingstoets afleggen bij de Politieacademie. Indien deze toets met goed gevolg wordt afgelegd, voldoet de kandidaat aan de eisen met betrekking tot het vooropleidingsniveau.’

In onze ogen moeten desgewenst dus ook politieboa’s en andere niet-surveillanten de extra kwalificatiemogelijkheid kunnen benutten.

Juridische procedures
De afgelopen maanden hebben we geprobeerd het korps in overleg te bewegen tot het op de juiste wijze uitvoeren van dit onderdeel van de rechtspositie. Helaas leverde dat geen resultaat op. Daardoor waren we als bond gedwongen de belangen van gedupeerde collega’s te behartigen door op individueel niveau juridische procedures aan te spannen.

Deze week werd duidelijk dat het korps begonnen is de betreffende politieboa’s uit te nodigen voor het doen van de toelatingstest. Een ontwikkeling die de NPB uiteraard toejuicht: fijn dat het korps alsnog besloten heeft deze beweging te maken. Dat is niet alleen rechtvaardig, maar het scheelt beide partijen ook een hoop tijd en energie.