Frank Kuiper NPB-eenheidsbestuurder

Schaamteloze wisseltruc

Onlangs kreeg ik een mail van een bij de NPB aangesloten student. Er zat hem iets behoorlijk dwars over de politieopleiding waar hij vorig jaar aan begonnen was. Hij wilde daarover graag met mij van gedachten wisselen, samen met een aantal klasgenoten. Op de afgesproken datum liep ik op het politiebureau Sittard tot mijn verbazing een volle briefingsruimte binnen.

Ik bleek een afspraak te hebben met een afvaardiging van drie klassen op de academie Eindhoven: collega’s vanuit de eenheden Zeeland/West-Brabant, Limburg en Oost-Brabant. Ook twee trajectbegeleiders waren aangeschoven.

In oktober 2018 waren de studenten van lichting 1841 enthousiast begonnen aan de opleiding tot allround politiemedewerker (niveau 4). Supertrots op het vooruitzicht binnen een paar jaar aan de slag te kunnen als hoofdagent, met een salaris in schaal 7. De aanstellingsbesluiten die ze hadden ontvangen lieten daar geen onduidelijkheid over bestaan.

Niveau 3-klas?
In de eerste twee kennismakingsweken ontstond verwarring. De studenten kregen van zowel de docenten van de politieacademie als het managementteam te horen dat ze een niveau 3-klas waren. Na het succesvol afronden van zeven tertielen zouden ze met een niveau 3-diploma in het korps aan de slag gaan als agent – een functie in schaal 6. Dat spoorde uiteraard niet met het ontvangen aanstellingsbesluit, maar daar had het korps iets op gevonden. De gedupeerde collega’s ontvingen doodleuk een aangepast aanstellingsbesluit, waarin het opleidingsniveau en de instroomfunctie en -schaal met pen waren veranderd.

Geblokkeerde loopbaanpaden
Wat had het korps aangezet tot deze merkwaardige eenzijdige ingreep? In juni 2018 kwamen de werkgever en de bonden overeen dat het korps tot 2020 alleen nog collega’s zou opleiden op niveau 3 (instroom als medewerker in schaal 6, doorstroom naar generalist in schaal 7). Dat was op zich een prima afspraak, bedoeld als een tijdelijke maatregel om verbetering te brengen in de volledig geblokkeerde loopbaanpaden voor collega’s met een niveau 4-diploma (instroom als generalist in schaal 7, doorstroom naar senior in schaal 8).

Een blokkade die veroorzaakt was door het korpsbesluit om alleen nog opleidingsplaatsen op niveau 4 aan te bieden, terwijl voor deze collega’s onvoldoende bevorderingsfuncties in schaal 8 (seniorfuncties) te vergeven waren. (In de politie-CAO 2018/2020 zijn afspraken vastgelegd die aan deze bottleneck een eind moeten maken, zodat – zoals de werkgever graag wil – vanaf 2021 alle nieuwe collega’s op niveau 4 kunnen worden opgeleid.)

Afgestempelde lichting
Met andere woorden: de studenten van lichting 1841 zijn geworven met het vooruitzicht van een instroom als hoofdagent (niveau 4-opleiding) en vervolgens met terugwerkende kracht door het korps afgestempeld tot niveau 3-aspiranten. Dat klinkt alsof de aspiranten hebben moeten opdraaien voor onzorgvuldig gedrag van de werkgever. Die had kennelijk een afspraak met de bonden gemaakt waaraan hij eigenlijk niet kon voldoen, omdat er al aspiranten op niveau 4 geworven waren. (Bij latere lichtingen hoefden geen verwachtingen teruggedraaid te worden, want die zijn geworven met het vooruitzicht van een instroom op niveau 3 – als agent.)

Op de wachtlijst
De gedupeerde collega’s van lichting 1841 is toegezegd dat ze in een later stadium naar de politieacademie kunnen terugkeren voor de twee tertielen die ze nog nodig hebben om hen op niveau 4 te brengen. Op welke termijn dat gaat gebeuren is voor de klas onduidelijk. Toen ik een van de collega’s bedankte voor haar komst naar Sittard, merkte ze met een wrange glimlach op dat ze daar praktisch toe gedwongen was door haar teamleiding. Die had laten weten ook liever te zien dat ze zou instromen als allround politiemedewerker, gediplomeerd in onder andere de kerntaken Signaleren en adviseren en Opsporing. ‘Dan kunnen we meer met je!’

Toekomstperspectief terug!
De NPB heeft geen goed woord over voor de schaamteloze wisseltruc waarvan deze groep studenten het slachtoffer is geworden. Wij gaan ons er sterk voor moeten dat zij alsnog hun rechtmatige toekomstperspectief terugkrijgen. Om dat te bewerkstelligen is de kwestie inmiddels op landelijk niveau aangekaart bij de werkgever. Indien nodig zal de NPB de zaak op termijn op de agenda laten zetten van het CGOP – het hoogste overlegorgaan op arbeidsvoorwaardengebied tussen minister Grapperhaus en de bonden.

De studenten die ik in Sittard heb ontmoet verdienen een pluim voor hun getoonde bereidheid om met elkaar iets te doen aan een serieus probleem op het gebied van werk en inkomen, in dit geval door de NPB in te schakelen. Het is natuurlijk zuur als je je zo snel na de start van je nieuwe baan moet gaan afvragen hoe betrouwbaar je werkgever is bij het nakomen van zijn afspraken.

Ben jij van dezelfde lichting, maar in dienst van een andere eenheid? Komt het bovenstaande je bekend voor? Meld je bij het NPB-studentenloket!