22 oktober 2019

Op weg naar Schaal 8: Aanmeldingsfase 1

Op 3 december begint de uitvoering van een langdurig megaproject op loopbaangebied waarover de werkgever en de bonden het in juni 2019 eens zijn geworden: de bevordering van 15.000 generalisten (schaal 7) naar een seniorfunctie (schaal 8). De eerste fase is gericht op de huidige generalisten met een basispolitiediploma op MBO4-niveau* die 33 of meer politiedienstjaren op hun naam hebben staan. In februari 2020 gaat fase 2 van start, gericht op alle andere generalisten die voor een promotie in aanmerking komen.

* Of een daaraan gelijkgestelde politieopleiding van voor 2002.

De huidige MBO4-generalisten (allround politiemedewerkers) met 33 of meer politiedienstjaren worden in de eerste helft van 2020 bevorderd op de eigen werkplek. In maart 2020 vijfhonderd en in mei 2020 nog eens vijfhonderd. De promoties in maart vinden plaats met terugwerkende kracht tot september 2019, opdat de betreffende collega’s niet gedupeerd worden doordat de uitvoering van deze CAO-afspraak pas in 2020 tot feitelijke bevorderingen leidt.

Politiedienstjaren
De volgorde bij de toekenning van seniorfuncties wordt bepaald door het aantal dienstjaren: hoe langer iemand bij de politie werkt, hoe eerder hij aan de beurt komt. Let op: de telling van het aantal politiedienstjaren begint bij de start van de politieopleiding. Heb je eerst in een ondersteunende functie gewerkt, dan tellen die jaren dus niet mee.

Zoals gezegd: de eerste duizend bevorderingen in 2020 hebben geen gevolgen voor iemands werkplek, team of vakgebied. Uiteraard brengt de overstap naar een seniorfunctie wel andere werkzaamheden en verantwoordelijkheden met zich mee.

Aanmelden noodzakelijk
Om in aanmerking te komen voor promotie naar schaal 8 in 2020 moeten de collega’s met 33 of meer politiedienstjaren zich via Youforce aanmelden en daarbij een kopie van hun N4-basispolitiediploma uploaden. Aanmelden kan vanaf dinsdag 3 december. Door het initiatief bij de medewerkers te leggen hoopt de werkgever te voorkomen dat er mensen worden vergeten. Dat risico zou bestaan als op de personeelssystemen werd afgegaan, aangezien die onvoldoende up-to-date zijn en opleidingen niet altijd goed zijn vastgelegd.

Sluiting aanmeldingsfase 1
Let op: bij het toekennen van de eerste duizend bevorderingen wordt uitgegaan van de aanmeldingen die voor 15 januari 2020 zijn binnengekomen. Ben je een generalist op MBO4-niveau met 33 of meer politiedienstjaren en wacht je met aanmelden tot 15 januari 2020 of daarna, dan behoud je je aanspraak op een seniorfunctie in schaal 8. Je krijgt die bevordering dan echter pas later toegekend. Je komt als het ware terecht in aanmeldingsfase 2 (zie verderop).

Waarom gebeurt dit ook alweer?
In de CAO 2018-2020 is afgesproken dat vanaf 2021 instromers met een MBO 4-basispolitiediploma maximaal tien jaar na afronding van hun opleiding tot allround politiemedewerker een seniorfunctie krijgen, mits ze op tijd aan bepaalde mobiliteitseisen voldoen. In samenhang met deze afspraak hebben de bonden bedongen dat er dan overgangsbeleid moest komen voor zittende medewerkers met hetzelfde werk-en-denkniveau.

Afgesproken is dat deze collega’s bevorderd worden naar een seniorfunctie voordat de lichting van 2021 aan de beurt komt. In juni 2019 werd een akkoord bereikt over de praktische aanpak van deze jarenlange operatie, waarvan dus begin december 2019 de eerste fase van start gaat.

Aanmeldingsfase 2
Vanaf 1 februari 2020 wordt op Youforce ook een aanmeldingsmogelijkheid geopend voor de overige twee groepen huidige medewerkers die aanspraak kunnen maken op een bevordering naar een seniorfunctie. Dat zijn:

  • De huidige generalisten met een basispolitiediploma op MBO4-niveau (allround politiemedewerker) of een daaraan gelijkgestelde politieopleiding van voor 2002 met 32 dienstjaren of minder.
  • De huidige generalisten met een basispolitiediploma op MBO3-niveau (politiemedewerker) die geschikt zijn voor het volgen van een (doorstroom)opleiding naar niveau 4. Let op: deze aanspraak geldt niet voor medewerkers die hun MBO3-diploma hebben verkregen na het volgen van een doorstroomopleiding.

De collega’s in de laatste categorie krijgen tot eind 2020 de tijd om aan te tonen dat ze gekwalificeerd zijn om de (doorstroom)opleiding naar niveau 4 te volgen. Dat kan op allerlei manieren. Uiteraard zal de NPB zijn leden daarbij desgewenst met raad en daad terzijde staan. Meer informatie over deze tweede aanmeldingsfase volgt in januari, mede op basis van de ervaringen bij de eerste fase vanaf 1 december.

Huidige aspiranten
Aspiranten die tussen 2016 en 2021 geselecteerd zijn voor de basispolitieopleiding Allround Politiemedewerker (MBO4), hoeven zich niet aan te melden. Zij worden in de jaren 2033 en 2034 vanzelf aangesteld in een seniorfunctie (in de volgorde van het aantal dienstjaren). Het is de bedoeling dat aspiranten die door een besluit van de werkgever niet de volledige opleiding tot allround politiemedewerker konden afronden en na 2 jaar en 4 maanden een MBO3-diploma (politiemedewerker) hebben ontvangen, alsnog de kans krijgen een MBO4-diploma te behalen. Hierover zal de werkgever deze collega’s op een later moment informeren.

Gerichte bevorderingen
Let op: naast de bevorderingen op de eigen werkplek vinden vanaf 2020 ook gerichte bevorderingen plaats. Die zijn voor de werkgever noodzakelijk om voorspelbare bezettingsproblemen te kunnen aanpakken. Denk daarbij aan teams die kampen met een onderbezetting aan senioren, maar ook aan functies als beredenen, hondengeleiders en zeden, die bijzondere eisen stellen aan medewerkers.

Bij het openstellen van deze vacatures vermeldt de werkgever uitdrukkelijk dat deze in eerste instantie bestemd zijn voor generalisten op MBO4-niveau die zich hebben aangemeld voor een bevordering naar een seniorfunctie. Om in aanmerking te komen als kandidaat moet je dan natuurlijk wel voldoen aan alle gestelde functie-eisen. Ook moet je bereid zijn op de beoogde locatie te gaan werken – en dat kan een andere zijn dan hun huidige werkplek. Twee wezenlijke verschillen met de automatische (‘ongerichte’) bevorderingen.

Niet verschillend is dat bij de uiteindelijke toekenning de collega’s met de meeste dienstjaren voorrang hebben. Bij een gelijk aantal dienstjaren wordt gekeken naar de kortste reisafstand woning-werk. Als vanuit de voor promotie aangemelde generalisten op MBO4-niveau geen geschikte kandidaat komt, wordt uit de overige kandidaten geselecteerd.

Meer weten?

  • KLIK HIER voor de officiële Beleidsregel overgangsbeleid loopbaanpad na afronding basispolitieopleiding Allround Politiemedewerkers (MBO4)
  • KLIK HIER voor een infographic over de planning van de bevorderingen vanaf 2019.

 

 

Meer over:
CAO